Przekształcenie działki leśnej w budowlaną

Przekształcenie działki leśnej w budowlaną
Marta Kulawik

Kto nie marzy o małym domku, który graniczy z lasem. Bardzo często działki, na których chcielibyśmy zlokalizować naszą inwestycję są działkami leśnymi, na których zgodnie z prawem nie można budować. Co zrobić i czy w ogóle jest to możliwe, by przekształcić status prawny ziemi? Jest, ale droga do tego nie jest łatwa.

Czym właściwie jest działka leśna?

Działką leśną jest grunt określony w ustawie o lasach jako las, drogi dojazdowe do gruntów leśnych oraz zrekultywowane tereny przeznaczone dla gospodarki leśnej. Zapisy zawarte w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych mają na celu ochronę terenów leśnych i rolnych i utrudnienie przekazywania ich pod cele nieleśne i nierolne. Bardzo mocna ochrona tego typu działek przez ustawodawcę powoduje, że procedura jest trudna i próby często kończą się fiaskiem.

Przekształcenie działki leśnej w budowlaną nie zawsze jest możliwe

Przed decyzją o zakupie działki leśnej, którą chcemy przekwalifikować na budowlaną, powinniśmy sprawdzić kilka istotnych rzeczy. Może się okazać, że dany teren po prostu nie może zostać przekwalifikowany. Pierwsze kroki kierujemy do Urzędu Gminy, by sprawdzić, czy dana nieruchomość objęta jest miejscowym planem zabudowy i jaki jest statut działki. Jeżeli teren, którym się interesujemy oznaczony jest jako działka leśna, musimy wystąpić o punktową zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z linią orzeczniczą polskich sądów jedynie działki leśne objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mogą być przeznaczone na cele nieleśne, czyli też budowlane.

Wniosek, który złożymy do właściwego urzędu gminy, trafia ostatecznie do marszałka województwa (z wyjątkiem gruntów należących do Skarbu Państwa), który go rozpatruje. Do wniosku powinna być dołączona opinia Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wykaz gruntów z uwzględnieniem klas bonitacyjnych gruntów oraz ekonomiczne uzasadnienie inwestycji. Jeżeli grunty znajdują się klasach bonitacyjnych od 1 do 3 lub opinia leśników będzie negatywna, uzyskanie zgody jest bardzo mało prawdopodobne. Po uzyskaniu zgody na przekształcenie działki musimy jeszcze wystąpić z wnioskiem o wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, którą wydaje właściwy starosta. Warto zaznaczyć, że z tego tytułu należy uiścić opłaty roczne oraz jednorazowe odszkodowanie w przypadku przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Opłat tych nie musimy wnosić, jeżeli wyłączenie dokonywane jest na cele budownictwa mieszkaniowego.

CZYTAJ TAKŻE – PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁKI ROLNEJ W BUDOWLANĄ

Droga na skróty

Ustawa o lasach daje nam możliwość przekwalifikowania działki leśnej na rolną, powołując się na istnienie szczególnie uzasadnionych potrzeb. Musimy jednak dowieść w postępowaniu administracyjnym, że po stronie wnioskodawcy wystąpiły potrzeby kwalifikowane, czyli takie, które są nadzwyczajne i w znaczny sposób odbiegają od typowych potrzeb. Decyzję taką wydaje starosta. Uzyskując dla działki leśnej statut rolnej, będziemy mogli w zdecydowanie łatwiejszy sposób przekwalifikować ją na nieruchomość budowlaną.

 

Przekształcenie działki leśnej jest zadaniem trudnym i czasochłonnym, dlatego planując zakup takiej nieruchomości, powinniśmy się dobrze zastanowić. Ważne, by przed zakupem sprawdzić jakość gleby oraz wartość drzewostanu dla produkcji leśnej. Jeżeli trafimy na działkę o dobrym podłożu i cennym zalesieniu może okazać się, że uzyskanie zgody będzie niemożliwe. Przed zakupem takiego terenu warto skorzystać z usług doświadczonego pośrednika, który w rzetelny sposób zbierze dla nas wszystkie niezbędne informacje i pomoże w podjęciu dobrej decyzji.