Wspólnota mieszkaniowa – na czym polega jej działanie?

Wspólnota mieszkaniowa – na czym polega jej działanie?
Marta Kulawik

Kupno mieszkania wiąże się z załatwieniem wielu formalności. Jeśli chodzi o lokale mieszkalne w kamienicach lub blokach, ich mieszkańcy często zakładają wspólnoty mieszkaniowe. Warto poznać zasady funkcjonowania taka zorganizowanej grupy mieszańców. Czym jest wspólnota mieszkaniowa – na czym polega jej działanie? Dowiedz się więcej. Zapraszamy do lektury szczególni osoby, które chcą założyć wspólnotę w swoim miejscu zamieszkania.

Co to jest wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa jest tworzona przez właścicieli nieruchomości wchodzących w skład bloku czy kamienicy. Można ją założyć w nieruchomości mającej dziewięć lokali, ale także pięćdziesiąt. Wspólnota powstaje z mocy prawa w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu. Powstają wtedy dwie nieruchomości, gdyż istnieją dwie księgi wieczyste – lokalowa oraz budynkowa. Z prawa własności nieruchomości lokalowej, wynika prawo współwłasności nieruchomości budynkowej. Członkowie wspólnoty wybierają jej zarządcę budynku. Ze związki na charakter prawny wspólnota mieszkaniowa jest porównywana do spółki jawnej.

Na czym polega praca zarządu wspólnoty?

Jeśli grupa lokatorów zdecyduje się na remont budynku, na przykład wymianę okien, malowanie klatki schodowej, wymianę instalacji elektrycznej, zarząd wspólnoty powinien wybrać wykonawcę prac. Ta sama zasada dotyczy prac konserwacyjnych, czy porządkowych. To przedstawiciel zawiera umowy z firmami oraz jest odpowiedzialny za rozliczanie się z nimi. Dysponuje on również rachunkami bankowymi wspólnoty mieszkaniowej. Zarząd wybiera również administratora budynku.

CZYTAJ TAKŻE – OBOWIĄZKI ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

Wspólnota mieszkaniowa – na czym polega jej działanie?

Każdemu właścicielowi konkretnego lokalu przysługuje udział w wspólnocie. Nieruchomością wspólną staje się grunt oraz część budynku oraz urządzenia, które nie służą jedynie do użytku właścicieli lokalu. Wspólnota może być małą nazywany taką, w której ilość lokali mieszkaniowych nie przekracza siedmiu. Jej zarząd może być wybrany na podstawie uchwały lub za pośrednictwem aktu notarialnego. Przez właścicieli wyznaczana jest również osoba pełniąca zlecone funkcje, nazywana administratorem.