Bajkowy dom w centrum Brennej ()

Bajkowy dom w centrum Brennej

Sprzedaż 410 000 zł

Zapraszam do zapoznania się z wyjątkową nieruchomością.Ten bajkowy dom jest położony w Brennej, zaledwie 500 metrów od centrum miejscowości i rzeki Brennica. Tuż obok jest ośrodek narciarski Stary Groń. Poniżej samo centrum Brennej - amfiteatr, wesołe miasteczko, park linowy, kawiarnie, sklepy. To wszystko mają Państwo tuż pod nosem. Nie ma konieczności dojeżdżania do centrum, szukania miejsc parkingowych. Jest to wymarzona lokalizacja dla domu wypoczynkowego.

Pomimo lokalizacji blisko centrum, samo otoczenie domu jest bardzo spokojne. Dom jest położony na stoku, prawie na końcu ulicy Malinowej. Powyżej znajduje się niewielka polanka oraz las. Dom jest świetnie wkomponowany w stok i przepięknie wygląda ze strony drogi. W pobliżu luźna zabudowa kempingowa. Sam dojazd do domu jest dosyć stromy, ale utwardzony płytami betonowymi (ostatni kawałek ma być zrobiony w tym roku przez gminę). Tak więc jest możliwość dojazdu bez samochodu terenowego, nawet w zimie.

Dom w chwili obecnej znajduje się w stanie surowym zamkniętym. Są wykonane tynki i instalacja elektryczna. Do wykonania instalacja wodna, kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania plus oczywiście wykończenie. Pierwotnie budynek był projektowany pod kątem wykorzystania jak pensjonat z pokojami do wynajęcia. Nie ma jednak żadnego problemu aby zaadaptować go na tym etapie prac do innych celów - czy to willi wypoczynkowej czy też apartamentowca z podziałem na trzy apartamenty. Mają Państwo dowolną możliwość wykończenia tego domu wg własnych potrzeb i wymagań.

Wirtualny spacer po nieruchomości jest dostępny powyżej opisu lub pod tym linkiem: https://tour.feelestate.com/view/fullscreen/id/VR72K

Zapraszam do kontaktu w celu prezentacji nieruchomości.

Oferujemy dogodne warunki kredytowe przy zakupie nieruchomości i pomagamy w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego, firmowego i inwestycyjnego.

Agent nieruchomości zainteresowany tą ofertą dla swojego klienta proszony jest o kontakt. Chętnie uzgodnimy warunki współpracy z RE/MAX przy sprzedaży.

CAŁOŚĆ KOSZTÓW POŚREDNICTWA POKRYWA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI – KUPUJĄCY NIE PŁACI WYNAGRODZENIA AGENCJI.

________________________________________________________________________________
Please be invited to get familiar with this unique property. This fabulous home is situated in Brenna resort in Beskid Mountains, just 500 meters from the center of the town and the river Brennica. Right next to it you will find the ski resort Stary Gron. Below is the very center of Brenna - amphitheater, amusement park, rope park, cafes, shops. That is all just right under your nose. There is no need to commute to the center, look for parking spaces. It is a dream location for a holiday home.

Despite being located close to the center, the house environment is very quiet. The house is situated on the slope, almost at the end of the Malinowa street. Here is a small clearing and forest over the house. The house is well integrated into the slope and beautifully looks from the road. Nearby you will find some resorts homes. Same access to the house is quite steep, but paved with concrete slabs (the last part is to be made this year by the municipality). So there is a possibility of coming without a off road car, even in winter.

The house currently is not fully finished. They are made wall plasters and ceiling and electrical installation. To complete you need to make the installation of water, sewage and central heating plus of course finishing and decoration. Originally, the building was designed for use as a guest house with rooms to rent. However, there is no problem to adapt it to this stage for other purposes - as a villa resort or apartment houe divided into three apartments. You will have an opportunity to finish the house according to your needs and requirements.

Virtual tour of the property is available above description, or at this link: https://tour.feelestate.com/view/fullscreen/id/VR72K

Feel free to contact in order to present property.

We offer favorable credit terms when buying a property and help in completing the formalities associated with obtaining a mortgage, corporate and investment.

Real estate agent interested in this offer for his client is asked to contact us. We are happy to discuss and agree the terms of cooperation with RE / MAX in the sale.

THE OWNER COVERS THE ENTIRE COST OF AGENCY - BUYER DOES NOT NEED TO PAY AGENCY.

CHCESZ OTRZYMYWAĆ PODOBNE OFERTY?

Skorzystaj z automatycznych powiadomień e-mail o nowych ogłoszeniach