Teren inwestycyjny w Żorach niedaleko DK81. Bardzo atrakcyjna cena – 69zł/m2 (własność)

Teren inwestycyjny w Żorach niedaleko DK81. Bardzo atrakcyjna cena – 69zł/m2

Sprzedaż 414 000 zł

Do sprzedania teren inwestycyjny w Żorach, przy ulicy Warszowickiej w odległości kilkuset metrów od DK81. Obok znajduje się strefa ekonomiczna, 2 km dalej obwodnica Żor prowadząca do Węzła Rowień oraz w promieniu 2km dwie funkcjonujące strefy.

Działka płaska, w kształcie prostokąta, o pow. 6 000m2, szeroka 75m. Powierzchnia działki ma charakter poglądowy – istnieje możliwość wydzielenia większej działki o dowolnej wielkości oraz dowolnym kształcie spośród 8ha.

Media w drodze: woda, prąd, gaz, światłowód.

Zgodnie z MPZP działka położona jest na terenie oznaczonym symbolami o przeznaczeniu podstawowym G8 P – obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów służące prowadzeniu działalności gospodarczej z zakresu:

a)     produkcji, przetwórstwa (w tym odzysku i unieszkodliwiania odpadów) lub montażu,

b)     magazynowania i składowania, w tym bazy, place składowe, hurtownie,

c)     przeróbki kopalin,

d)     produkcji rolnej i obsługi rolnictwa,

e)     logistyki,

f)      rzemiosła produkcyjnego i usługowego,

g)     handlu hurtowego lub detalicznego, w tym sprzedaży paliw wraz z towarzyszącymi obiektami usługowymi, administracyjnymi, biurowymi, socjalnymi, w których dopuszcza się wydzielenie mieszkań funkcyjnych.

Ustala się następujące przeznaczenia i użytkowania dopuszczalne:

a)     usługi, w tym stacje paliw i obsługi samochodów,

b)     obiekty gospodarcze,

c)     dojazdy, drogi i drogi wewnętrzne, place, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, place gospodarcze i segregacji odpadów,

d)     parking, garaże w tym wielopoziomowe,

e)     zieleń urządzona, zieleń izolacyjna,

f)      sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

g)     obiekty i urządzenia związane z gospodarką odpadami komunalnymi lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 100m od granic terenów mieszkaniowych MN, MW, MW/U, MN/U, MW,

h)     obiekty nauki i oświaty związane z prowadzoną na terenie strefy działalnością produkcyjną i warsztaty szkoleniowe,

i)      hotele robotnicze i mieszkania funkcyjne związane z prowadzoną na terenie miasta działalnością gospodarczą

Do autostrady A1 – 7km, do DK81 – kilkaset metrów.

Ze względu na swoje położenie (strefa przemysłowa po stronie osi 2km w linii prostej) nieruchomość jest bardzo atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym. 

Gorąco polecam i zapraszam do obejrzenia.  Cena działki jest bardzo atrakcyjna.

Oferujemy dogodne warunki kredytowe przy zakupie nieruchomości i pomagamy w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego, firmowego i inwestycyjnego.

Agent nieruchomości zainteresowany tą ofertą dla swojego klienta proszony jest o kontakt. Chętnie uzgodnimy warunki współpracy z RE/MAX przy sprzedaży.

CAŁOŚĆ KOSZTÓW POŚREDNICTWA POKRYWA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI – KUPUJĄCY NIE PŁACI WYNAGRODZENIA AGENCJI.

CHCESZ OTRZYMYWAĆ PODOBNE OFERTY?

Skorzystaj z automatycznych powiadomień e-mail o nowych ogłoszeniach