Działka Inwestycyjna 3500m2 Kożuchów, woj.Lubuskie - Topowa lokalizacja (Wieczyste Użytkowanie Gruntu)

Działka Inwestycyjna 3500m2 Kożuchów, woj.Lubuskie - Topowa lokalizacja

Sprzedaż 900 000 zł

Działka 3 531 m2 pod Handel/Usługi - Kożuchów (woj. Lubuskie)

Charakterystyka: Działka w układzie prostokąta o wym. 86m x 39m, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - możliwość przeznaczenia pod Handel i Usługi. Niezwykle atrakcyjne położenie działki w ścisłym centrum miasta, bezpośrednio pod murami obronnymi "Starego Miasta" oraz przy drodze wojewódzkiej 297 o natężeniu średnio około 16 tys pojazdów dziennie.

Infrastruktura: Gaz, Woda, Kanalizacja Miejska, łącze telekomunikacyjne, energia elektryczna

Atuty gospodarcze miasta: Położenie w centralnym punkcie Europy, przygraniczna lokalizacja (70 km od granicy z Niemcami), bogate tradycje przemysłowe, wysoka kutura techniczna pracowników, obecność kapitału zagranicznego na terenie gminy, możliwość równorzędnego rozwoju przemysłu i turystyki.

Połączenia transportowe: Droga Krajowa S3 - węzeł Nowa Sól (10 km), Przylegająca do terenu Droga Wojewódzka (DK-297), Autostrada A4 - węzeł Golnice-Krzyżowa (46 km), Autostrada A18 węzeł Iłowa Żagańska (40 km)

Lotniska: Babimost - 65 km, Wrocław - 130 km, Poznań - 130 km, Berlin - 200 km, Praga 260 km.

Struktura Społeczna: Według stanu na 30 czerwca 2015 roku gminę Kożuchów zamieszkuje 16 298 mieszkańców, w tym 8 385 kobiet i 7 913 mężczyzn. W mieście zamieszkuje 9 697 osób, na wsiach 6 601 osób. Mieszkańcy gminy stanowią 18,6% ludności powiatu nowosolskiego i są drugą gminą w powiecie pod względem liczby ludności.

Transport i komunikacja: Przez teren gminy Kożuchów przebiega 3 km drogi krajowej S3 oddalonej od miasta o 10 km, która przecina wschodnią część gminy i skomunikowana jest z obszarem gm. Kożuchów poprzez drogi wojewódzkie nr 297 w kierunku północno-wschodnim (węzeł N.Sól-Centrum) oraz w kierunku wschodnim poprzez drogę wojewódzką nr 283 (węzeł Rejów). Takie połaczenie dróg wojewódzkich z drogami krajowymi ma duże znaczenie gospodarcze dla gminy, a fakt że są dobrze skomunikowane z drogą krajową S3 podnosi atrakcyjność terenu pod względem inwestycyjnym.

Przemysł: Spośród tradycyjnych gałęzi przemysłu jakie do tej pory dominowały w krajobrazie gospodarczym miasta i okolic Kożuchowa, pozostaną najważniejsze: przemysł motoryzacyjny, drzewny, odzieżowy, rolno-przetwórczy oraz ceramiki budowlanej. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi przedsiębiorstw są głównie wykwalifikowane zasoby ludzkie. W gminie Kożuchów został stworzony system pomocy dla podmiotów gospodarczych zamierzających inwdestować, oferowane są m.in. zwolnienia podatku od nieruchomości.

Historia: Kożuchów ze średniowiecznym układem przestrzennym starego miasta oraz zabytkami stanowi ważny ośrodek krajoznawczy o znaczeniu regionalnym. Również teren wiejski posiada znaczną ilość zabytków, w tym obiekty sakralne i posiadłości dworskie. Miasto i gmina Kożuchów to skarbnica zabytków. Aktualnie wpisanych do rejestru zabytków jest 205 obiektów. Duża część miasta znajduje się w tzw. "strefie ochrony konserwatorskiej". Ścisłej ochronie podlega obszar starego miasta w obrębie murów obronnych. Dalej strefa ta rozciąga się we wszystkich kierunkach obejmując część ul. Zygmuntowskiej, Nowosolnej, Słowackiego, Wolności, Moniuszki, 1-go Maja, Drzymały, Kraszewskiego,Placu Kopernika i Placu Targowego. W strefie tej znajdują się kamienice na parcelach z XII wieku, kościół parafialny, zamek, ratusz oraz wspaniale zachowane mury obronne.

Lokalizacja nieruchomości

CHCESZ OTRZYMYWAĆ PODOBNE OFERTY?

Skorzystaj z automatycznych powiadomień e-mail o nowych ogłoszeniach