Teren inwestycyjny o pow. 3,1 ha (pełna własność, okazja) - 19,41 zł/m2 netto (Własność)

Teren inwestycyjny o pow. 3,1 ha (pełna własność, okazja) - 19,41 zł/m2 netto

Sprzedaż 600 000 zł

Do sprzedania teren inwestycyjny o pow. 30898m2 (pełna własność)  z drogami wewnętrznymi, położony w Kożuchowie (woj. Lubuskie), narożna działka ul. Prusa/Grota-Roweckiego. 

cena za m2 gruntu - 19,41 zł/m2 netto

Charakterystyka: Teren płaski, bez przeszkód podziemnych, działka w układzie prostokąta o wym. 203m x 155m, objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem (P,U) - tereny o funkcji produkcyjno-technicznej i usługowej (możliwość przeznaczenia pod produkcję przemysłową, składy, bazy, itp.)

Infrastruktura: Gaz, woda, kanalizacja sanitarna, łącze telekomunikacyjne, energia elektryczna.

Atuty gospodarcze miasta: Położenie w centralnym punkcie Europy, przygraniczna lokalizacja (70 km od granicy z Niemcami), bogate tradycje przemysłowe, wysoka kultura techniczna pracowników, obecność kapitału zagranicznego na terenie gminy, możliwość równorzędnego rozwoju przemysłu i turystyki.

Połączenia transportowe: Droga krajowa S3 węzeł N.Sól (10 km), Autostrada A4 węzeł Golnice/Krzyżowa (46 km), Autostrada A18 węzeł Iłowa Żagańska (40 km), Dogodne połączenie z drogą wojewódzką 283 Kożuchów - Zielona Góra. W bezpośrednim sąsiedztwie planowana jest budowa obwodnicy miejskiej która połączy dwie drogi wojewódzkie 297 Kożuchów - Zielona Góra z drogą 283 Nowa Sól - Bolesławiec.

Lotniska: Babimost 65 km, Wrocław 130 km, Poznań 130 km, Berlin 200 km, Praga 260 km

Struktura Społeczna: Według stanu na 30 czerwca 2015 roku gminę Kożuchów zamieszkuje 16 298 mieszkańców, w tym 8 385 kobiet i 7 913 mężczyzn. W mieście zamieszkuje 9 697 osób, na wsiach 6 601 osób. Mieszkańcy gminy stanowią 18,6 % ludności powiatu nowosolskiego i są drugą gminą w powiecie pod względem liczby ludności.

Transport i komunikacja: Przez teren gminy przebiega 3 km odcinek drogi krajowej S3 oddalonej od miastra o 10 km, która przecina wschodnią część gminy i skomunikowana jest z obszarem Gminy Kożuchów poprzez drogi wojewódzkie 297 w kierunku północno - wschodnim (węzeł Lubieszów) oraz w kierunku wschodnim poprzez drogę wojewódzką 283. Takie połączenie dróg wojewódzkich z drogami krajowymi ma duże znaczenie gospodarcze dla gminy. Sieć dróg wojewódzkich w gminie jest dobrze rozwinięta, a fakt że są dobrze skomunikowane z drogą krajową podnosi atrakcyjność terenu pod względem inwestycyjnym. Umożliwiają one skomunikowanie w kierunku Zielonej Góry, Nowej Soli, Szprotawy, Głogowa, Żagania oraz Nowogrodu Bobrzańskiego i stanowią również połączenie terenów wiejskich z Kożuchowem. W ostatnich latach przebudowano około 15 km dróg gminnych również przy ul. Polnej, Anny Haller oraz Grota-Roweckiego w Kożuchowie. Na przejści przez m. Kożuchów, w ciągu drogi  297 obciążenie w 1995 r wynosiło 6 900 pojazdów na dobę, a w roku 2015 odnotowano wzrost do średnio 16 tys pojazdów na dobę.

Przemysł: Spośród tradycyjnych gałęzi przemysłu jakie do tej pory dominowały w krajobrazie gospodarczym miasta i okolic Kożuchowa, pozostaną najważniejsze: przemysł motoryzacyjny, drzewny, odzieżowy, rolno-przetwórczy oraz ceramiki budowlanej. Ze względu na lokalne uwarunkowania największą szansę rozwoju ma przemysł przetwórczy oparty na lokalnej bazie surowcowej miejscowego rolnictwa. Rozwój tego przemysłu będzie szansą dla odbudowy miejscowego rolnictwa oraz aktywizacji gospodarczej i cywilizacyjnej wsi. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi przedsiębiorstw są głównie wykwalifikowane zasoby ludzkie oraz tereny zabezpieczone na te cele w planach miejscowych jak również obiekty do zagospodarowania które znajdują się w wielu miejscowościach, pozostałe po upadku zakładów rolnych, kółkach rolniczych i bazach GS. W gminie Kożuchów został stworzony system pomocy dla podmiotów gospodarczych zamierzających inwestować, oferowane są m. in. zwolnienia podatku od nieruchomości.

Historia: Kożuchów ze średniowiecznym układem przestrzennym starego miasta oraz zabytkami stanowi ważny ośrodek krajoznawczy o znaczeniu regionalnym. Również teren wiejski poziada znaczącą ilość zabytków, w tym obiekty sakralne i posiadłości dworskie. Miasto i gmina Kożuchów to skarbnica zabytków. Aktualnie wpisanych do rejestru zabytków jest 205 obiektów znajdujących się na obszarze gniny. Duża część miasta znajduje się w tzw. "strefie konserwatorskiej". Ścisłej ochronie konserwatorskiej podlega obszar starego miasta w obrębie murów obronnych. Dalej strefa ta rozciąga się we wszystkich kierunkach obejmując część ul. Zygmuntowskiej, Nowosolnej, Słowackiego, Wolności, Moniuszki, 1-go Maja, Drzymały, Kraszewskiego, Placu Kopernika i Placu Targowego. W strefie tej znajdują się kamienice na parcelach z XIII wieku, kościół parafialny, zamek, ratusz i wspaniale zachowane mury obronne.


Lokalizacja nieruchomości

CHCESZ OTRZYMYWAĆ PODOBNE OFERTY?

Skorzystaj z automatycznych powiadomień e-mail o nowych ogłoszeniach