Rękojmia za wady ukryte nieruchomości – kiedy się należy?

Rękojmia za wady ukryte nieruchomości – kiedy się należy?
Marta Kulawik

Obecnie kupujących nieruchomości chroni znowelizowana ustawa o prawach konsumentów, która skutecznie położyła kres krętackim zapisom, z jakimi wiele osób spotkało się w treściach umów podpisanych z developerami. Co zrobić, gdy odkryjemy w zakupionej przez nas nieruchomości wadę lub usterkę? Możemy dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi. Kiedy ten przepis ma zastosowanie? Sprawdzamy!

Złe praktyki deweloperów – niezgodne z prawem zapisy w umowach

Częstą praktyką wśród developerów do 2015 roku było stosowanie zapisów w umowach, które skutecznie ograniczały kupującemu możliwości korzystania z prawa rękojmi. Nowelizacja ustawy poprawiła pozycję kupującego, jednak nadal należy weryfikować treści zawieranych umów.

Niedozwolone przepisy w umowach z developerem (rękojmia):

  • wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy w przypadku wykrycia wad przez konsumenta
  • wskazywanie w sposób selektywny rodzajów wad, do których naprawy zobowiązuje się developer
  • niedozwolone są przepisy narzucające rygorystyczne zasady zgłaszania wad nieruchomości
  • developer nie może skracać czasu zgłaszania prawa rękojmi lub modyfikować terminologii
  • developer nie może redefiniować pojęcia wady fizycznej budynku
  • dokonywanie podziału na roboty budowlane i dostawy materiałów, nakreślając różne terminy rękojmi dla każdego z nich jest niedozwolone.

 

Powyższe zapisy są wycinkiem wskazanym przez Urząd Ochrony Konsumenta, który jasno określił je jako niedozwolone. Obecnie w sytuacji nabycia przez nas nieruchomości przysługuje nam 5 letni okres gwarancyjny, w którym możemy dochodzić swoich praw. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy sprzedający poinformował nas o wadzie nieruchomości, a my ten fakt zaakceptowaliśmy i zgodziliśmy się na zawarcie transakcji.

WAŻNE
Odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej jest absolutna. Co to znaczy? Sprzedający nie może się zrzec odpowiedzialności z tytułu rękojmi bez względu na to czy, wiedział o wadzie w momencie sprzedaży czy też nie.

CZYTAJ TAKŻE: ROZWIĄZANIE UMOWY POŚREDNICTWA NA WYŁĄCZNOŚĆ

Rękojmia na rynku pierwotnym

Jeden z przypadków z jakim zgłosił się do nas jeden z klient, dotyczył dziwnego zapachu w mieszkaniu. Klient po zakupie nieruchomości i wprowadzeniu się do lokalu, po upływie 8 miesięcy (gdy nadeszło lato) zaczął odczuwać bardzo nieprzyjemny zapach, unoszący się w pomieszczeniach. W tym przypadku przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy oraz gwarancji mają pełne zastosowanie. Developer został o problemie poinformowany i wyznaczono termin naprawienia szkody.

W przypadku wykrycia przez nas wady lub defektu mieszkania, o którym developer nas nie poinformował, możemy żądać obniżenia ceny nieruchomości, a nawet odstąpienia od umowy. Możemy również domagać się wymiany mieszkania na takie, które wady nie posiada. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest naprawa szkody przez samego developera.

Klienci naszego biura często pytają o możliwość odstąpienia w takim przypadku od umowy. Taka przesłanka istnieje, jeśli wada przez nas wskazana, nosi znamiona „wady istotnej”. Chociaż prawo nie precyzuje definicji tego pojęcia, to możemy zakładać, że tego typu wady uniemożliwiają korzystanie z nieruchomości zgodnie z jej założeniem lub bardzo obniżają jej wartość.

ZOBACZ OFERTY NIERUCHOMOŚCI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Rękojmia za wady ukryte nieruchomościna runku wtórnym – mało kto o tym wie

Co jednak w sytuacji, gdy nabywamy nieruchomość na rynku wtórnym? Niewiele osób ma świadomość, że również w takim przypadku przysługuje kupującemu prawo do rękojmi z tytułu wady. Kupując mieszkanie na rynku wtórnym nie możemy wymagać od sprzedającego, że naprawi wykrytą usterkę, ponieważ nie jest producentem rzeczy. Możemy jednak oczekiwać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Pamiętajmy, że rękojmia nie należy się w przypadku, gdy wada rzeczy wynika z upływu czasu i normalnego użytkowania.

Podobał Ci się artykuł? Napisz do nas i umów się na spotkanie z przedstawicielem biura nieruchomości Re/Max Gold. Jesteśmy największą marką na rynku pośrednictwa nieruchomości i pomożemy Ci znaleźć idealne mieszkanie. Z nami otrzymasz także pełne wsparcie prawne i unikniesz nieprzyjemnych sytuacji.