Wynajem mieszkania dla rodziny z dziećmi

Wynajem mieszkania dla rodziny z dziećmi
Marta Kulawik

Wynajęcie mieszkania lokatorom stanowi dodatkowe źródło dochodu i z dobrodziejstw tego rozwiązania korzysta coraz więcej osób. Zainteresowani przestrzegają jednak, że warto pomyśleć, komu powierza się swoje lokum. Okazuje się, że wynajem mieszkania dla rodziny z dziećmi może generować niemałe kłopoty. Na co warto zwrócić uwagę, by nie borykać się z problemami?

Wynajem mieszkania. Co mówi o tym polskie prawo?

Prawa lokatorów określone zostały przez polskiego ustawodawcę. Ustawa z dnia 21 czerwca o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego zawiera szczegółowe ustalenia dotyczące tego zagadnienia. Zawarto tam wszystkie niezbędne dane dotyczące zasad, wedle których sporządza się umowy z najemcą i jakie warunki muszą być spełnione, by taką współpracę zerwać. Szczególnej uwagi wymaga drugie z wymienionych zagadnień. W przepisach określono między innymi, że lokator może spodziewać się rozwiązania umowy najmu w kilku przypadkach. Grozi mu to, gdy korzysta z mieszkania niezgodnie z przeznaczeniem, narusza mir domowy lub zalega z opłatami za czynsz przez co najmniej 3 miesiące. Ilość zapisów dotyczących przewinień ze strony wynajmującego oraz lokatora jest pokaźna.

Faktem jest jednak to, że z wypowiedzeniem umowy musi liczyć się każdy, kto nie stosuje się do ogólnie przyjętych zasad. To samo dotyczy wynajmu mieszkania dla rodziny z dziećmi. Tacy lokatorzy muszą wiedzieć, że obowiązują ich zapisy umowy. Są równocześnie chronieni polskim prawem i nie mogą być, w razie zalegania z opłatami, wyrzuceni z mieszkania bez zapewnienia im innego schronienia.

Pamiętajmy, że sąd rozważając przyznanie lokalu socjalnego, ma na względzie prawa lokatorów. Ci muszą otrzymać, najczęściej z zasobów gminy, lokum. Zapis ten jest o tyle istotny, że pokazuje, iż w świetle polskiego prawa nie ma możliwości pozostawienia kogokolwiek „bez dachu nad głową”. Dotyczy to również, jak widać, rodziny z dziećmi. Problem jest jednak o wiele bardziej złożony. W sytuacji, gdy lokal komunalny nie zostanie przyznany (co zdarza się coraz częściej) rodzina ma prawo zajmować mieszkanie, w którym przebywała dotychczas. Sytuacja ta powtarza się w ostatnich latach, bo mieszkań komunalnych brakuje w wielu polskich miastach. Oznacza to, że niewygodni lokatorzy będą zajmować mieszkanie nawet wiele lat po tym, jak orzeczono wobec nich nakaz opuszczenia lokalu.

CZYTAJ TAKŻE – RODO A WYNAJEM MIESZKANIA

Rodzina, czyli problematyczni lokatorzy?

Utrudnieniem w zakresie wynajmu lokalu rodzinie z dziećmi są nie tylko uwarunkowania prawne. Na forach tematycznych pojawiają się wpisy, które obrazują, jakie utrudnienia mogą wystąpić. Na ogół wypowiadające się tam osoby zaznaczają, że lokatorzy tacy bywają bardzo problematyczni. Przede wszystkim chodzi o to, że nieletni mieszkańcy niszczą ściany pokoi, pozostawiają je oszpeconymi i brudnymi, a rodzice często nie poczuwają się do tego, by zrekompensować stratę wobec właścicieli. Ci ostatni uważają z kolei, że kosztów ewentualnego remontu nie pokryje nawet bezzwrotna kaucja pobierana od lokatorów.

Wiek dziecka nie ma znaczenia

Ci, którzy wypowiadają się w sprawie wynajmu mieszkania rodzinie z dziećmi, nie pozostawiają złudzeń. Są zdania, że nieistotny jest wiek dziecka. Mały lokator na każdym etapie rozwoju jest problematyczny. Niemowlę – hałasuje, uczeń – wykazuje się ponadprzeciętną żywiołowością i bywa sprawcą wielu zniszczeń. Ponadto młoda osoba jest nieodpowiedzialna i ciężko przewidzieć, jakie zniszczenia powstaną na skutek jej zachowania, a to odstrasza tych, którzy chcieliby wynająć mieszkanie.

Umowa najmu okazjonalnego

Uporczywości związane z wynajmem mieszkania na rzecz rodziny z dzieckiem nie oznaczają, że powinno się rezygnować ze współpracy z takimi najemcami. Warto jednak odpowiednio przygotować dokument potwierdzający ich pobyt. W przypadku braku zaufania wobec lokatora dobrze sporządzić umowę najmu okazjonalnego. Ta często stosowana jest w przypadku wynajmu mieszkania pracownikom z Ukrainy. W tak sporządzonym dokumencie, tworzonym z udziałem notariusza, umieszcza się zapis, który określa, do jakiego lokalu ma przenieść się lokator po wygaśnięciu umowy lub na skutek naruszenia ich zapisów. W razie wystąpienia problemów z pozbyciem się niechcianego lokatora należy z tak sporządzonym dokumentem udać się do sądu, by uzyskać klauzulę wykonalności. Wówczas sprawa trafia wprost do komornika. Propozycja podpisania takiej umowy ma ważną zaletę. Niewykluczone, że odstraszy lokatorów, którzy mogą być problematyczni.

ZOBACZ MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA W CHORZOWIE!

Zagadnienie dotyczące wynajmu mieszkania rodzinie z dziećmi jest dość skomplikowane. Doczekało się również wielu komentarzy. Warto omówić je z profesjonalistami. Eksperci z Re/Max Gold podpowiedzą, jak postąpić, wynajmując mieszkanie rodzinie z dziećmi.