Wynajem mieszkania bez umowy – co za to grozi?

Wynajem mieszkania bez umowy – co za to grozi?
Marta Kulawik

Wynajem lokalu mieszkalnego innej osobie i pobieranie opłat z tego tytułu stanowi przychód, który powinien zostać zgłoszony urzędowi skarbowemu. Odpłatne udostępnianie mieszkania bez umowy jest w świetle powyższego stwierdzenia niezgodne z obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że w tej sytuacji obie strony takiej transakcji powinny liczyć się z konsekwencjami.

Wynajem mieszkania bez umowy i obowiązki właściciela

Właściciel mieszkania, który zdecydował się na wynajmowanie go osobom trzecim, musi ten fakt zgłosić w urzędzie skarbowym. Robiąc to, ma możliwość wybrania sposobu opodatkowania. Może zdecydować się na ryczałt ewidencjonowany (8,5%), PIT lub zasady ogólne (18 i 32%). Gdy już podejmie decyzję, musi przedłożyć, w odpowiednim terminie, stosowny dokument. Przykładowo, gdy najem rozpoczął się do 20. kwietnia, wizyta w urzędzie skarbowym musi nastąpić najpóźniej do 20. maja. Wówczas należy też złożyć wniosek o opodatkowanie przychodu. W innym przypadku należy liczyć się z sankcjami. Wynajem mieszkania bez umowy i opodatkowania uzyskiwanego tą drogą przychodu niesie ze sobą, o czym warto pamiętać, określone konsekwencje.

ZOBACZ MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA W KATOWICACH

Sankcje z tytułu wynajmu bez umowy

Rozważając problem wynajmu mieszkania, musimy pamiętać, że nieważne jest to, jaką umowę zawrzemy. Ta może mieć formę ustną lub pisemną – obie obowiązują i mają tę samą moc sprawczą. Warto przy tym odnotować, że wymogiem koniecznym jest sporządzenie umowy pisemnej wtedy, gdy strony transakcji chcą ze sobą współpracować dłużej niż rok. Przede wszystkim dokument podpisany przez obie strony jest potwierdzeniem, że zgadzają się na warunki w nim opisane. Ponadto w przypadku braku wiążącego dokumentu żadna ze stron nie dowiedzie swoich interesów przed sądem, gdyby zaszła taka konieczność.

CZYTAJ TAKŻE – WYNAJEM MIESZKANIA A OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

Mieszkanie wynajmowane bez umowy – wieloaspektowy problem

Wynajem domu czy mieszkania bez stosownej umowy (w formie ustnej lub pisemnej) ma – czego dowiedliśmy – konsekwencje prawno-skarbowe. Dodatkowo brak umowy pomiędzy stronami może skutkować innymi nieprzyjemnymi sytuacjami. Dochodziło już do incydentów, gdy właściciel miał problemy z pozbyciem się najemcy. Zdarzało się również, że nie otrzymywał stosownej, comiesięcznej opłaty. Sytuacje te miały miejsce niejednokrotnie w różnych miejscach i z pewnością dochodzi do nich nadal. Bywało też, że wynajmowany lokal był doszczętnie niszczony. W przypadku spisania umowy do tego typu granicznych sytuacji mogłoby nie dojść.

CZYTAJ TAKŻE – NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY UMOWY NAJMU

Kwestia wynajmu mieszkania jest dość problematyczna. W zakresie zarządzania wynajmowaną nieruchomością warto zatem zwrócić się o pomoc do specjalistów. Eksperci z Re/Max Gold znają odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tego zagadnienia. Z ich pomocą uniknie się poważnych sankcji prawnych i finansowych.