Możliwości finansowania zakupu nieruchomości

Możliwości finansowania zakupu nieruchomości
Marta Kulawik

Większość kupujących nieruchomości nie posiada tak potężnego zaplecza finansowego, aby w całości sfinalizować zakup. Nabywco, musisz koniecznie przeanalizować stan swoich finansów i wybrać najkorzystniejszy sposób spłaty zobowiązań. Pamiętaj jednak, gdy poprosisz znajomych o pożyczkę lub będziesz starał się o kredyt w banku wiedz, należy przyjąć realistyczny plan spłaty! Nie próbuj pożyczyć więcej, niż będziesz mógł spłacić. Takie postępowanie prowadzi do katastrofy czyli niewypłacalności.

Jak sfinansować zakup nieruchomości?

Środki własne – gotówka. W jaki sposób możesz zdobyć częściowe lub całościowe środki na zakup domu marzeń? Oto warianty:

 

Sprzedaż gruntów-działek, samochodu, kolekcji obrazów, monet itp.

Systematyczne oszczędzanie

Lokata bankowa

Obligacje Skarbu Państwa

Inwestowanie na giełdzie

Zakup tańszej nieruchomości np. w Dąbrowie Górniczej, remont i sprzedaż z zyskiem

Wynajem mieszkania

Umiejętność zarobku i oszczędzania, są w tym momencie kluczowymi elementami sukcesu.

Środki obce – pożyczka, kredyt. W jaki sposób możesz zdobyć częściowe lub całościowe środki na zakup domu marzeń? Oto warianty:

Pożyczka od znajomych i rodziny – jeśli pożyczasz od znajomego czy członka rodziny, możesz uzyskać lepsze stopy procentowe i korzystniejsze terminy spłaty zobowiązań. Koniecznie podpiszcie umowę zawierającą pożyczaną kwotę, ewentualny procent, wielkość rat i ich częstotliwość – dokładne terminy.

Kredyt hipoteczny w banku – najpierw zapoznaj się z ofertami wielu banków. Złóż wniosek o kredyt w kilku bankach, zwiększysz tym samym szanse na jego uzyskanie. Skorzystaj z pomocy doradcy finansowego. Pamiętaj, że banki wnikliwie sprawdzą stan Twoich finansów przed podjęciem decyzji o udzieleniu kredytu. Wybierz świadomie walutę kredytu, łatwiej otrzymasz kredyt w złotówkach, jeżeli starasz się o pomoc bez wkładu własnego. Rozważ też możliwość zaciągnięcia kredytu w obcej walucie, przeanalizuj tylko opcjonalne wahania kursów. Najpopularniejsza forma pozyskania środków na zakup.

Kredyt walutowy typowy – udzielny jest w walucie krajowej, lecz w chwili podpisania umowy jego wartość przeliczana jest na obcą walutę. Raty podawane są w walucie obcej, a spłata w walucie krajowej wg kursu na dany dzień spłaty. Najkorzystniej jest spłacać kredyt na podstawie kursu średniego.

Kredyt walutowy denominowany – umowa kredytowa określa wysokość kredytu zaciągniętego w walucie obcej np. Euro. Bank przelicza transze kredytu na złotówki według aktualnego kursu z dnia wypłaty. Jeżeli kurs z dnia wypłaty będzie niższy, niż w chwili wydania decyzji kredytowej, wówczas kwota kredytu w złotówkach również będzie niższa od kwoty, o którą wnioskował klient. Wybierz ofertę kredytową z jak najdłuższym terminem spłaty, ze względu na niższe raty i większą zdolność kredytową. Nic nie stoi na przeszkodzie, by taki kredyt spłacić wcześniej. Wszystko zależy od stanu Twoich finansów. Pamiętaj, by wybrać równe raty do spłaty, są one niższe niż raty malejące przez około 1/3 okresu kredytowania, ale bądź świadom faktu, iż system rat równych generuje większe odsetki niż w ratach malejących. Różnice pomiędzy nimi zaoszczędzisz na lokacie albo w funduszu inwestycyjnym.

CZYTAJ TAKŻE – KREDYT HIPOTECZNY DLA ZADŁUŻONYCH

Inne formy finansowania zakupu:

 

Pożyczka hipoteczna – jest odmianą kredytu, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość jaką dysponujesz. Kwota o jaką możesz się ubiegać jest znacznie wyższa w porównaniu do tradycyjnej pożyczki bankowej, wynosi do 80% wartości nieruchomości, ale czasami osiąga wartość nawet 100%. Kolejną zaletą pożyczki hipotecznej są długie okresy spłaty (nawet 30 lat), a także niskie oprocentowanie. Pożyczkę hipoteczną możesz przeznaczyć na dowolny cel i tak jak w przypadku kredytu, spłacać w dowolnej walucie. Jeżeli bank uzna, że jesteś niewypłacalny – zaniedbujesz raty spłaty, może zadecydować o egzekucji z nieruchomości.

Leasing nieruchomości – tego typu inwestycja jest formą użyczenia nieruchomości przez jeden podmiot innemu nabywcy. Drugi podmiot zwany leasingobiorcą płaci leasingodawcy raty leasingu. Jeżeli umowa leasingowa dobiegnie końca, możliwy jest wykup na własność danej nieruchomości. Przedmiotem leasingu mogą być tzw. nieruchomości komercyjne, czyli lokale biurowe, budynki handlowe, usługowe. Z leasingu mogą skorzystać firmy, spółki, podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Firmy, kupując daną nieruchomość, mogą ją udostępnić innym podmiotom. Leasing nieruchomości stanowi obecnie popularną alternatywę dla kredytów bankowych, można dobrać indywidualnie walutę leasingu, warunki spłaty, raty. Osoby nie prowadzące działalności, mogą skorzystać z leasingu konsumenckiego, czyli prywatnego. Najczęściej przedmioty umowy leasingu dzielą się na: obiekty komercyjne, obiekty inwestycyjne, nieruchomości użytkowe.

CZYTAJ TAKŻE – CZYM GROZI NIESPŁACENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO?

Rodzaje zabezpieczeń kredytów bankowych:

Podstawowe:

 • zabezpieczenie w postaci hipoteki
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem kredytobiorcy
 • przelew na rzecz banku praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy
 • zabezpieczenie rzeczowe w postaci części majątku dłużnika bądź osoby trzeciej
 • przelew na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

Przejściowe:

 • ubezpieczenie spłaty kredytu do czasu wpisu hipoteki w towarzystwie ubezpieczeniowym
 • przelew wierzytelności z tytułu wniesionych wkładów na poczet budowy nieruchomości przez inwestora zastępczego

Dodatkowe, gdy podstawowe zabezpieczenia kredytu hipotecznego są w ocenie banku niewystarczające:

 • poręczenie według prawa cywilnego
 • poręczenie osób trzecich
 • kaucja pieniężna na wyodrębnionym rachunku bankowym
 • hipoteka na innej nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub użytkowym
 • cesja praw z jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Nie daj się zaskoczyć, zwróć szczególną uwagę na:

 • oprocentowanie
 • kursy wymiany walut i ich wahania
 • prowizję pobieraną przez bank
 • koszty ubezpieczenia kredytu – stosowane coraz częściej, są obecne bowiem dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia ryzyka niewypłacalności kredytobiorcy

 

Wybierz najdogodniejsza formę finansowania zakupu nieruchomości!