Timesharing – wszystko co musisz wiedzieć

Timesharing – wszystko co musisz wiedzieć
Marta Kulawik

Rynek nieruchomości oferuje klientom różne formy najmu, sprzedaży, kupna oraz użytkowania nieruchomości. Od kilku lat kolejnym, coraz bardziej popularnym zjawiskiem staje się Timeshering. Poznaj warunki tego rodzaju korzystania z mieszkania lub domu. Zapraszamy do lektury poradnika Timesharing – wszystko co musisz wiedzieć.

Timesharing – krótka definicja

Jest to szczególny rodzaj użytkowania budynku mieszkalnego lub jego wyznaczonej części. Timesharing ma na celu nabycie przez użytkownika prawa do korzystania z nieruchomości w wyznaczonym czasie, w każdym roku. Jednocześnie zobowiązuje się on do zapłaty przedsiębiorcy wynagrodzenia ryczałtowego. Nazwa pochodzi od dwóch słów: „czas” (ang. time) i „dzielić się” (share).

Timesharing – wszystko co musisz wiedzieć

Umowa timeshare jest pewnego rodzaju hybrydą. Łączy w sobie cechy najmu sezonowego z prawem do użytkowanie nieruchomości. Timeshare w Polsce jest objęty regulacją prawną. Już kilka lat temu powstała umowa regulująca ten rodzaj korzystania z budynków. Zawiera się ją na okres dłuży niż rok. Umowa ta przynosi obopólne korzyści. Przedsiębiorca decydujący się na czasowe udostępnianie lokalu wie, że w konkretnym terminie będzie posiadał gości, więc ma pewny zysk. Osoby korzystające z mieszkania nie muszą przejmować się dostępnością miejsc noclegowych. To świetne rozwiązanie dla turystów, wczasowiczów, którzy szczególnie upodobali sobie jakieś miejsce. Dodatkowo koszt „wynajmu” nie zmieni się, zatem możemy łatwo przewidzieć wydatki związane z wyjazdem. Atrakcyjność umowy zwiększa system wymiany.

Regulacja prawna

Ustawy prawne dotyczą tylko tych przypadków timesharingu, które obejmują ponad trzy lata. Chronieni są nabywcy będący osobami fizycznymi. Dodatkowo umowa o timesharingu nie powinna wchodzić w zakres działalności gospodarczej. Umowa ma na celu ochronę przed nieuczciwymi zachowanymi przedsiębiorców.
Aby umowa była wiążąca, przedsiębiorca musi dostarczyć zainteresowanemu pisemny prospekt, który powinien zawierać:

  • Dane przedsiębiorcy
  • Dane firmy
  • Zasady wykonywania i zbywania prawa do nieruchomości
  • Określenie nieruchomości użyczanej
  • Kwotę ryczałtowego wynagrodzenia
  • Informację o prawie nabywcy do odstąpienia od umowy w danym terminie

Masz więcej pytań? Zapoznaj się z ofertą na stronie Re/Max Gold i skontaktuj się z nami.