Błędne dane w księdze wieczystej – jak je sprostować?

Błędne dane w księdze wieczystej – jak je sprostować?
Marta Kulawik

Choć księga wieczysta to niezwykle ważny dokument, sporządzany zwykle z ogromną pieczołowitością, i w niej zdarzają się błędy. Co zrobić, gdy trafimy na błędne dane w księdze wieczystej? Wyjaśniamy w dzisiejszym wpisie!

Czym jest księga wieczysta?

W telegraficznym skrócie: księga wieczysta to rejestr, w którym znajdziemy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości. Każdy wpis w księdze wieczystej mu zostać złożony za pośrednictwem procedury wnioskowej. W związku z tym obowiązuje domniemanie o tożsamości danych w księdze ze stanem faktycznym.

Jakie informacje znajdziemy w księdze wieczystej?

  • Dane właściciela lub użytkownika wieczystego
  • Ograniczone prawa rzeczowe
  • Szczegóły hipoteki (jeśli dotyczy)
  • Oznaczenie nieruchomości

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI? SPRAWDŹ!

Klasyfikacja błędów

Zanim dowiemy się, jak sprostować błędne dane w księdze wieczystej, musimy rozgraniczyć dwa typy błędów, które mogą w niej wystąpić. Od tego zależy waga problemu oraz sposób jego rozwiązania.

Usterka

Tak nazwane błędy to uchybienia o mniejszym znaczeniu. Należą do nich wszelkie drobne pomyłki, które zdarzają się najczęściej podczas wprowadzania do księgi danych na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku. Jest to więc zwykle spowodowane błędem ludzkim. Usterki mogą również pojawić się na skutek dezaktualizacji danych (np. numeru działki).

Najważniejsze jest to, że usterki nie powodują niezgodności dokumentu ze stanem rzeczywistym. Warto jednak dążyć do ich wyeliminowania. Może to zrobić sąd z urzędu (wówczas poprawki zostaną naniesione bez żadnej informacji), lub my sami – jako właściciele lub użytkownicy nieruchomości – możemy to zasugerować. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek. Warto wiedzieć, że nie jest on obciążony żadną opłatą.

Błąd merytoryczny

W odróżnieniu od usterek błędy merytoryczne wpływają na to, jak rozpatruje się dane w księdze wieczystej. Innymi słowy księgę obarczoną błędem (lub błędami) merytorycznym traktuje się jako niezgodną ze stanem rzeczywistym.

Jeśli zauważymy tego typu problem, w naszym obowiązku leży jak najszybsze złożenie do sądu wniosku o uzgodnienie księgi wieczystej ze stanem faktycznym. Wniosek ten składamy wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami podstawowymi. Jeśli jednak błąd znajduje się w jednym z nich, należy nawiązać kontakt z autorem dokumentu (np. notariuszem) i poprosić o jego korektę.

ZOBACZ OFERTY NIERUCHOMOŚCI W SOSNOWCU

Inne ważne informacje

Sąd musi zostać powiadomiony o wszelkich zmianach, które mogą utrudnić kontakt z nami – na przykład zmiana adresu zamieszkania. Jest to niezwykle istotne, ponieważ przesyłki sądowe niedostarczone do adresata z jego winy traktowane są jako doręczone i dołączane do akt sprawy. W przypadku kiedy nie jesteśmy w stanie odbierać przesyłek przez dłuższy czas (na przykład przebywamy za granicą), konieczne będzie wyznaczenie pełnomocnika.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NIERUCHOMOŚCIACH – KLIKNIJ!