Elektroniczna księga wieczysta

Elektroniczna księga wieczysta
Marta Kulawik

Wprowadzona niedawno elektroniczna księga wieczysta jest dla potencjalnych nabywców i zbywców nieruchomości dużym udogodnieniem. Wcześniej musieliśmy stawić się w sądzie, wypełnić wniosek oraz odczekać swoje. Oczywiście taki dostęp jest nadal możliwy, choć teraz możemy zapoznać się z nią nie wychodząc z domu. Co więcej nowa opcja jest opcją bezpłatną! A wszystko dzięki stronie internetowej prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości RP. Jedynym obwarowaniem do internetowego przeglądania jest znajomość numeru księgi wieczystej. Samo nazwisko właściciela, numer działki czy adres nic nam jednak nie da.

Jak przeglądać elektroniczną księgę wieczystą?

Na TEJ stronie należy wprowadzić numer księgi wieczyste, który składa się z trzech członów.

Pierwszym członem jest kod odpowiedniego wydziału, w zakresie którego znajduje się dana księga. Dla ułatwienia wprowadzono rozwijaną listę nazw po miejscowościach. Jest ona enumeratywnie sporządzona.

Drugim członek jest numer, który jest jednocześnie numerem nadanym w repertorium ksiąg wieczystych właściwego sądu.

Trzecim członem jest cyfra kontrolna, która dodawana jest w chwili zakładania elektronicznej księgi wieczystej.

Aby móc zapoznać się z ujawnionymi wpisami użytkownik może odpowiednio wybrać: przeglądanie aktualnej treści, przeglądanie treści informacji aktualnych oraz przeglądanie informacji wykreślonych z księgi wieczystej.

CZYTAJ TAKŻE – JAK SPROSTOWAĆ BŁĘDNE DANE W KSIĘDZE WIECZYSTEJ?

Jakie informacje zawiera księga wieczysta?

Każda księga wieczysta składa się z odpowiednich działów, tożsamych dla każdego sądu.

Dział I-O zawiera dane bazowe, tj. takie które określają położenie, oznaczenie ewidencyjnie budynku lokalu oraz obszar nieruchomości.

Dział I-Sp zawiera bazę praw, które wynikają z własności nieruchomości, opis tych udziału w nieruchomości wspólnej, opis prawa użytkowania wieczystego i opis odpowiedniej spółdzielni mieszkaniowej.

Dział II określa wielkość udziału oraz opis właściciela, użytkownika lub właściciela wyodrębnionego lokalu.

Dział III grupuje odpowiednio treść praw, roszczeń czy ograniczeń w zarządzie nieruchomością. W tym dziale wyszczególnia się również osoby uprawnione według prawa lub roszczenia czy treść ostrzeżeń.

Dział IV zawiera dane hipoteczne lub roszczenie o ustanowieniu hipoteki oraz dane dotyczące ewentualnego wierzyciela hipotecznego.

Zakończeniem każdej księgi wieczystej są dane dotyczące dokumentów stanowiących podstawy odpowiednich wpisów. Przeglądarka umożliwia nam wydruk każdego działu. Warto wskazać, że dane udostępnione w internetowej przeglądarce są tożsame z danymi uzyskanymi w sądzie oraz posiadają taką samą moc dokumentową.

ZOBACZ OFERTY NIERUCHOMOŚCI W JAWORZNIE!