Formalności i koszty uzbrojenia działki budowlanej

Formalności i koszty uzbrojenia działki budowlanej
Marta Kulawik

Budowa domu to duża inwestycja wymagająca nie tylko sporych środków finansowych. Ten, kto się na nią decyduje, musi dopilnować również wielu kwestii urzędowych. Jakie są formalności i koszty uzbrojenia działki budowlanej? Przybliżymy to zagadnienie i omówimy najważniejsze sprawy.

Formalności i koszty uzbrojenia działki budowlanej – pierwsze kroki

Będąc posiadaczem działki budowlanej, trzeba zwrócić się do przedsiębiorstwa zarządzającego sieciami. Tam powinniśmy wystąpić o wydanie dokumentu, w którym opisane zostaną warunki podłączenia do sieci. Te zależne są od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danej miejscowości. Jeśli dana działka jest określona jako budowlana, muszą występować możliwości techniczne umożliwiające doprowadzenie do niej wody, prądu i gazu. W przypadku, gdy nie ma przeciwwskazań ze strony przedsiębiorstwa, wówczas powinien nam zostać wydany opis, w którym scharakteryzowane będą formalności i koszty uzbrojenia działki budowlanej. Znajdą się tam dane dotyczące tego, jak ma zostać wykonane przyłącze do sieci kanalizacyjnej i jakie będą jego orientacyjne koszty.

CZYTAJ TAKŻE – JAK UZYSKAĆ POZWOLENIE NA BUDOWĘ?

Przyłącze wody – szacunkowe koszty różnią się od rzeczywistych

Warto pamiętać, że pierwotne wyliczenia związane z wartością wykonania konkretnych prac mogą różnić się od tych rzeczywistych. Dotyczy to podłączenia wszystkich możliwych mediów – prądu, gazu i kanalizacji. Warto przy tym odnotować, że największe różnice występują najczęściej w przypadku przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Dzieje się tak, bo tymi regulacjami zajmują się gminne przedsiębiorstwa komunalne. Te mają udział w przyłączeniu kolejnego domostwa i nakładają, ze względu na różne zmienne, stosowne opłaty.

CZYTAJ TAKŻE – CO TO JEST OPŁATA PLANISTYCZNA I ILE WYNOSI?

Prąd i gaz – o czym należy pamiętać?

Wiadomo, że największe trudności występują w zakresie przyłączenia do gminnej kanalizacji. W przypadku zakładów energetycznych i gazowni sytuacja wygląda nieco inaczej. Wypełnia się stosowne formularze, które należy złożyć w formie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Do kompletu dokumentów należy również dołożyć dokument stwierdzający prawo do nieruchomości. Inne dokumenty, równie ważne, bywają bardzo szczegółowe. Warto się na to przygotować. Duże znaczenie ma to, jak długo ważne są świadectwa, które zostaną nam wydane. Otóż przedsiębiorstwa energetyczne i wodno-kanalizacyjne wystawiają pozwolenia na dwa lata, a dostawcy gazu – na rok.  Po zakończeniu prac konieczne jest wykonanie odbioru technicznego – ten potwierdza, że zostały one zrealizowane należycie.

 

Formalności i koszty uzbrojenia działki budowlanej zależne są od wielu zmiennych. Wymagają również pomocy fachowców i wizyt w urzędach. By poznać wszystkie szczegóły warto zwrócić się o pomoc do specjalistów. Ci reprezentujący Re/Max Gold odpowiedzią na wszystkie najważniejsze pytania rodzące się w głowie inwestora.