Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy
Marta Kulawik

Niektóre osoby potrzebują wsparcia, aby utrzymać nieruchomość. Wynajem lokalu mieszkalnego oraz wszystkie opłaty z tym związane czasami zajmują lwią część budżetu rodzinnego. Pojawia się pytanie, jak otrzymać dodatek mieszkaniowy w razie potrzeby. Poznaj ten temat dokładnie już teraz.

Czym jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek to dopłata do kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego. Warto wspomnieć, że wsparcie nie polega na pokryciu całości kosztów. Prawo do uzyskania tego typu wsparcia finansowego ma samotna osoba lub rodzina, której przysługuje tytuł prawny do nieruchomości oraz spełnia pozostałe warunki ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Kolejne kryteria, które są sprawdzane przez urzędników to dochód, metraż nieruchomości w stosunku do liczby lokatorów. O dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • Najemcom mieszkań
  • Osobom, które posiadają spółdzielcze prawo do nieruchomości
  • Właścicielom mieszkań lub domów
  • Osobom mającym tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego
  • Osobom, które ponoszą wydatki związane z lokalem mieszkalnym
  • Osobom, które oczekują na lokal socjalny bądź zamienny który im przysługuje

O dodatek mieszkaniowy możemy starać się, jeśli średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym, nie przekracza 125 procent najniżej emerytury w przypadku lokali wielomodowych lub 175 procent, jeśli mowa o gospodarstwach jednoosobowych. Do kwoty dochodu nie wliczają się pewne wsparcia, na przykład: świadczenie pomocy materialnej dla uczniów, dodatek związany z urodzeniem dziecka, dodatek albo zasiłek pielęgnacyjny, pomoc w zakresie dożywienia.

CZYTAJ TAKŻE – WYNAJEM MIESZKANIA FIRMIE NA CELE MIESZKALNE!

Normy dotyczące metrażu lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na osobę są dokładnie sprecyzowane. W przypadku jednej osoby jest to 35 metrów kwadratowych. W przypadku większej liczby zameldowanych metraż może się zwiększać kolejno o pięć metrów kwadratowych. Limit metrażu zwiększony jest w przypadku osób niepełnosprawnych, które poruszają się na wózku inwalidzkim lub której niepełnosprawność wymaga przebywania w oddzielnym pokoju. Metraż może być wówczas większy o 15 metrów kwadratowych.

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy i jak jest jego kwota?

Aby otrzymać wsparcie finansowe, o którym mowa w artykule należy złożyć odpowiedni wniosek. Wysokość dodatku będzie uzależniona od dochodów wnioskującego, a trze ponoszonych przez niego kosztów utrzymania nieruchomości. Dofinansowaniem nie są objęte opłaty za gaz i prąd.