Jak przygotować umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości?

Jak przygotować umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości?
Marta Kulawik

Sprzedajesz dom lub mieszkanie i znalazłeś idealnego kupca. Zanim jednak sfinalizujesz transakcję, pomyśl nad zabezpieczeniem swoich interesów w postaci umowy przedwstępnej sprzedaży. Warto wiedzieć, jak poprawnie ją przygotować, ponieważ tylko wtedy będziesz miał pewność, że nie spotkają Cię żadne niespodziewane sytuację.

W umowie przedwstępnej sprzedający i kupujący zobowiązują się do realizacji umowy właściwej, a więc deklarują przeniesienie prawa własności oraz wydania nieruchomości na rzecz kupującego, który z kolei deklaruje spłacenie całości ceny sprzedaży. Umowa przedwstępna jest dokumentem zabezpieczającym i może być zawarta w każdej formie, jednak warto zawrzeć ją w formie aktu notarialnego, bo wtedy nie tylko będziesz mógł domagać się odszkodowania, ale również otrzymasz dodatkowe zabezpieczenia prawne.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości powinna zawierać następujące informacje:

 • Oznaczenie stron na podstawie danych z dowodu osobistego;
 • Dokładne określenie przedmiotu umowy (numer księgi wieczystej, położenie, adres, powierzchnię, informacja o wyposażeniu);
 • Wskazanie dokumentu, na podstawie którego określane jest prawo własności sprzedającego;
 • Określenie formy własności (odrębna własność lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz kwestie współwłasności)
 • Oznaczenie ceny sprzedaży nieruchomości (podanie kwoty lub kryteriów i sposobu jej wyliczenia),
 • Datę i miejsce sporządzenia umowy ostatecznej,
 • Informację o przekazaniu w przyszłości praw własności.

Aby lepiej zabezpieczyć interesy obu stron, w dokumencie powinny znaleźć się również:

 • Informacja na temat zapłaty za nieruchomość (numer bankowy, możliwość rozłożenia kwoty na raty, data całkowitego spłacenia przedmiotu umowy);
 • Informacja na temat zadatku bądź zaliczki;
 • Określenie okoliczności, w przypadku których występienia każda ze stron będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy ostatecznej;
 • Oświadczenie o dacie wydania nieruchomości;
 • Informacja na temat jej stanu;
 • Informacja na temat obciążeń prawnych;
 • Deklaracja wywiązania się ze zobowiązań przez sprzedawcę (oświadczenie o uiszczeniu wszystkich opłat, związanych z korzystaniem z nieruchomości oraz wymeldowaniu się z mieszkania/domu osób tam zameldowanych).

CZYTAJ TAKŻE – ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Przy przygotowaniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości miej na uwadze nawet najdrobniejsze szczegóły. Dzięki umieszczeniu wszystkich danych będziesz mieć pewność, że Twoje interesy są zabezpieczone, a wszystkie wymogi formalno-prawne związane ze sprzedażą nieruchomości zostaną spełnione.

Korzystając z gotowych wzorów umów w Internecie należy zwrócić także uwagę, czy nie zawiera ona żadnych niedozwolonych klauzul umownych. Ich wykaz możesz znaleźć w rejestrze, dostępnym na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://uokik.gov.pl/rejestr/).

Chcesz mieć pewność, że cała transakcja przebiegnie prawidłowo, a wszystkie formalności zostaną dopełnione? Skontaktuj się z agentami naszego biura nieruchomości z Katowic, którzy udzielą Ci wszelkiej pomocy!