Jakie błędy mogą pojawić się w akcie notarialnym?

Jakie błędy mogą pojawić się w akcie notarialnym?
Marta Kulawik

Wizyta u notariusza jest obowiązkiem w przypadku wykonywania niemal każdej transakcji na rynku nieruchomości w Polsce. Chcesz mieć pewność, że wszystkie dokumenty zostały poprawnie sporządzone? Dowiedz się, jakie błędy mogą pojawić się w akcie notarialnym.

Czym jest akt notarialny?

Akt notarialny to dokument sporządzany wyłącznie przez notariusza lub jego zastępcę. Uczestniczy on w tworzeniu treści oświadczenia, spisuje ją po ustaleniu oraz zapoznaje z nią obie strony sprawy. Jest odpowiedzialny również za podpisy znajdujące się na dokumencie. Opisywany dokument powinien zostać sporządzony w języku polskim. Jego stałe punkty to: data oraz miejsce jego stworzenia; dane notariusza oraz siedzimy kancelarii; dane podmiotów biorących udział w sprawie; potrzebne oświadczenia; stwierdzenie, że akt został odczytany w obecności obu jego stron; podpis osób, biorących udział w akcie; podpis notariusza. Sporządzenie aktu notarialnego to czynność odpłatna. Niestety czasami zdarzają się pomyłki podczas jego tworzenia. Dowiedz się, na co zwrócić szczególną uwagę.

Jakie błędy mogą pojawić się w akcie notarialnym?

Akty notarialne zawierają wiele informacji dotyczących konkretnej sprawy. Niestety, zdarzają się błędy spowodowane różnymi sytuacjami. Warto dokładnie prześledzić wszystkie informacje, aby poprawić je w razie potrzeby. Zdarzają się takie błędy, jak podczas spisywania jakichkolwiek istotnych dokumentów, czyli związane z pisownią nazwisk. Ich poprawny zapis jest bardzo ważny, a błędy pojawiają się dość często. Warto sprawdzić również numery PESEL, adres, a także informacje związane z powierzchnią, adresem, kondygnacją mieszkania. Zwróćmy uwagę na zapis słowny kwoty. Jeśli w akcie notarialnym pojawią się błędne zapisy może zostać stwierdzona nieważność bezwzględna lub bezskuteczność zawieszona. Pierwsza z wymienionych opcji sprawia, że akt notarialny nie może powodować żadnych skutków prawnych. Wynika z tego, że umowa nie została zawarta. Bezskuteczność zwieszona również powoduje, że akt nie ma skutków prawnych, ale wyłącznie do wyrażenie zgody na dokonanie czynności przez osobę trzecią.

Najczęściej pojawiające się błędy w akcie notarialnym – LISTA

  • Pisownia imienia i nazwiska obu stron
  • niepoprawne numery PESEL oraz numery dowodów osobistych
  • niezgodna z prawdą data zawarcia umowy
  • wpisanie złej powierzchni nieruchomości
  • niepoprawny zapis ustalonych kwot
  • niezgodność zapisu rachunkowego oraz słownego
  • dokonanie nieprawidłowej oceny stanu faktycznego czynności prawnej
  • brak pobrania opłat obowiązkowych, na przykład podatku

CZYTAJ TAKŻE – JAK SPROSTOWAĆ BŁĘDNE DANE W KSIĘDZE WIECZYSTEJ