Jakie prawa i jakie obowiązki ma wynajmujący mieszkanie?

Jakie prawa i jakie obowiązki ma wynajmujący mieszkanie?
Marta Kulawik

Każdy z nas zastanawiając się nad wynajmem własnego mieszkania na początku ma pewne obawy. Czego może oczekiwać od wynajmującego lokal? Jakie są prawa, a jakie obowiązki osoby wynajmującej? Aby nawiązać intratną współpracę z osobą, od której dzierżawimy lokal, powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że musimy pogodzić nasze oczekiwania względem mieszkania z powinnościami i odpowiedzialnością spadającą na właściciela.

Jakie obowiązki ma wynajmujący?

 • Oddanie lokalu w ręce najemcy w stanie adekwatnym do wcześniejszych ustaleń – mieszkanie przekazane do użytkowania powinno spełniać wszystkie pierwotnie ustalone kryteria takie jak: określone wyposażenie czy odświeżenie wnętrza,

 • Utrzymywanie stanu mieszkania w taki sam sposób jak podczas zawarcia umowy – osoba wynajmująca mieszkanie powinna starać się by warunki najemcy w trakcie jego pobytu nie uległy pogorszeniu,

 • Dbanie o funkcjonalność instalacji oraz urządzeń w lokalu – w przypadku awarii osoba wynajmująca mieszkanie zobowiązana jest do możliwie pilnej naprawy usterek,
  a jeśli nie jest to możliwe, zwrócenia kosztów naprawy najemcy,

 • Przywiązywanie uwagi do stanu instalacji wewnętrznych – właściciel zobowiązany jest do wymiany, bądź naprawy instalacji takich jak: kanalizacja, centralne ogrzewanie, czy piec grzewczy,

 • Zwrot kosztów remontowych w sytuacji pogorszenia warunków mieszkaniowych bez ingerencji i winy najemcy – osoba wynajmująca lokal zobligowana jest do niezwłocznego zwrotu kosztów, naprawy lub wymiany instalacji i urządzeń, których dalsza eksploatacja jest niemożliwa,

 • Utrzymywanie porządku całego otoczenia lokalu – osoba wynajmująca zobowiązana jest do dbałości o urządzenia, czy pomieszczenia, które są użytkowane przez mieszkańców budynku,

 • Odpowiedzialność właściciela za dokonywanie niezbędnych napraw – właściciel jest w obowiązku kontrolować stan mieszkania, tak by było ono funkcjonalne
  i komfortowe dla najemcy.

CZYTAJ TAKŻE – PROWIZJA ZA WYNAJEM MIESZKANIA PRZEZ BIURO NIERUCHOMOŚCI

Jakie prawa ma wynajmujący mieszkanie?

 • Prawo do żądania kaucji – osoba wynajmująca mieszkanie może uwarunkować podpisanie umowy od wpłaty zabezpieczenia finansowego, kaucja jednak nie może przekroczyć sumy 12 czynszów,

 • Możliwość podniesienia opłaty za czynsz – jest to możliwe tylko w przypadku rozwiązania wcześniejszych ustaleń zawartych w umowie z zachowaniem okresu wypowiedzenia,

 • Prawo do wypowiedzenia umowy najemcy – w sytuacji, kiedy ten nie wywiązuje się ze swoich obowiązków np. zalega z płatnościami czynszu, używa lokalu niezgodnie
  z ustaleniami w umowie czy dewastuje mieszkanie,

 • Akceptacja lub brak zgody na remonty przeprowadzone przez najemcę bez jego wiedzy – osoba wynajmująca mieszkanie może wówczas pokryć koszt ulepszeń, bądź zażądać powrotu mieszkania do wcześniejszego stanu,

 • Prawo do zastawu na rzeczach ruchomych osoby najmującej – stanowią one dla osoby wynajmującej mieszkanie zabezpieczenie w sytuacji, kiedy najemca zalega
  z płatnością czynszu przekraczając okres 12 miesięcy.

Wynajem mieszkania nie należy do najprostszych decyzji. Często rodzi w naszej głowie pytania, na które nie jesteśmy w stanie sami udzielić racjonalnej i fachowej odpowiedzi. Jeżeli chcesz wynająć lokal oraz uzyskać szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach osoby wynajmującej mieszkanie, zgłoś się do specjalistów biura nieruchomości RE/MAX z Katowic.