Jakie sprawy załatwiamy u notariusza

Jakie sprawy załatwiamy u notariusza
Marta Kulawik

Dokonywanie transakcji kupna lub sprzedaży na rynku obrotu nieruchomościami wiąże się z wizytą u notariusza. Zastanawiasz się, jakie sprawy załatwiamy u notariusza? Jaki jest cennik usług? Poszerz swoją wiedzę i dokonuj pewnych, bezpiecznych inwestycji.

Czy wizyta u notariusza jest konieczna?

Kupno i sprzedaż nieruchomości wymaga podpisania aktu notarialnego. Musimy zatem umawiać wizytę u notariusza. Czym się kierować przy wyborze specjalisty? Przede wszystkim opinią, dostępnością oraz cenami, które nie są bardzo zróżnicowane, ale istnieje pewien przedział. Prawo reguluje jedynie maksymalną wysokość taksy notarialnej. Cenniki często są dostępne na stronach internetowych. Wiele opłat posiada cenę stała, na przykład wpis do księgi wieczystej to koszt 200 złotych. W formie aktu notarialnego należy sporządzić przeniesienie własności, ale także umowę deweloperską. Ta czynność jest zatem konieczna zarówno w przypadku transakcji wykonywanym na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

Jakie sprawy załatwiamy u notariusza, gdy kupujemy lub sprzedajemy nieruchomość

Podczas wizyty u notariusz przed przekazaniem nieruchomości, sprzedający powinien donieść kilka bardzo istotnych dokumentów:

  • wypis z księgi wieczystej mieszkania, które jest przedmiotem transakcji;
  • akt notarialny dotyczący nabycia konkretnej nieruchomości;
  • zaświadczenie o braku zameldowanych osób w nieruchomości;
  • zaświadczenie, które informuje o braku zaległości w regulowaniu opłat dotyczących utrzymania mieszkania.

Pamiętaj, że każda osoba, będąca związana z dokonywaniem transakcji, powinna zabrać swój dowód tożsamości. Jeśli została sporządzana przedwstępna zakup – koniecznie należy dostarczyć ją notariuszowi. W przypadku korzystania z kredytu hipotecznego trzeba posiadać zaświadczenie z banku poświadczające udzielenie wsparcia finansowego. Jeśli działamy w cudzym imieniu musimy posiadać pełnomocnictwo, pozwalające nam wykonać odpowiednie czynności prawne.

CZYTAJ TAKŻE – JAKIE BŁĘDY MOGĄ POJAWIĆ SIĘ W AKCIE NOTARIALNYM?

Oficjalne przekazanie nieruchomości dokonuje się po zakończeniu czynności notarialnych. Wskazana osoba sporządza akt notarialny w oparciu o ustalenia oraz wcześniej doniesione dokumenty. Gdy kupujemy nieruchomość pochodzącą z rynku pierwotnego musimy dodatkowo założyć księgę wieczystą mieszkania lub domu. Opłaty, który należy uiścić dodatkowo u notariusza to podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wysokość zależy od wartości rynkowej lokalu, opłata za odpis aktu notarialnego, wpis prawa własności w księgę wieczystą oraz wpis hipoteki zwykłej , jeśli wybrano taką opcję, opłata za odpis.

ZOBACZ OFERTY NIERUCHOMOŚCI W ZABRZU