Ile kosztuje notariusz przy zakupie domu, a ile przy zakupie działki? Koszty w 2019 r.

Ile kosztuje notariusz przy zakupie domu, a ile przy zakupie działki? Koszty w 2019 r.
Marta Kulawik

Nareszcie! Udało Ci się znaleźć wymarzoną nieruchomość, wynegocjowałeś cenę ze sprzedającym i uzgodniłeś warunki umowy. Teraz przyszedł czas na postawienie kropki nad „i”, czyli zawarcie aktu notarialnego, który przeniesie na Ciebie prawa do domu lub działki. Ile ta formalność będzie kosztować?

Wizyta u notariusza to konieczność

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym umowy przenoszące własność nieruchomości muszą być zawierane w formie aktu notarialnego. Podobny obowiązek nakłada Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowy zawarte w inny sposób będą nieważne według polskiego prawa, więc unikanie wizyty w kancelarii notarialnej nie ma sensu.

CZYTAJ TAKŻE – CO ZABRAĆ ZE SOBĄ DO NOTARIUSZA

Kupując działkę, czy też dom należy liczyć się, że oprócz zapłaty za nieruchomość będzie trzeba ponieść również inne wydatki. Jednym z nich będzie wynagrodzenie dla notariusza. Jego maksymalna wysokość jest jednak ściśle określona przez Ministra Sprawiedliwości w specjalnym rozporządzeniu, dlatego już wcześniej możemy wiedzieć ile będzie trzeba wydać.

Wysokość opłat notarialnych 2019

Wysokość taksy notarialnej jest uzależniona od wartości sprzedawanej nieruchomości lub praw do niej. Maksymalne stawki przedstawiają się następująco:

  1. do 3000 zł – 100 zł;
  2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
  5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
  6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Należy tu podkreślić, że powyższe kwoty są podane w maksymalnych dopuszczalnych wartościach. Poszczególni notariuszowie mogą więc pobierać mniejsze opłaty. Trzeba do nich jednak jeszcze doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem ministra, w niektórych przypadkach taksy mogą być pomniejszone o połowę, a nawet więcej.

CZYTAJ TAKŻE – JAKIE SPRAWY ZAŁATWIAMY U NOTARIUSZA

To niestety nie koniec wydatków, jakie trzeba ponieść w kancelarii notarialnej. Najpewniej do załatwienia różnych formalności (np. w banku) będziemy potrzebować przynajmniej jednego odpisu sporządzonego aktu. Jego koszt może wynieść do 20 zł za stronę. Notariusz pobierze też opłaty za czynności związane z księgami wieczystymi. Założenie księgi będzie kosztować 60 zł, wpis prawa własności 200 zł, a wpis hipoteki zwykłej następne 200 zł.

Podatek też trzeba zapłacić

Podczas podpisywania aktu notarialnego należy również zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia nieruchomości (PCC). W tym przypadku danina wynosi 2% od wartości domu lub mieszkania, lecz jeśli nieruchomość jest kupowana na kredyt hipoteczny, to czeka nas jeszcze dodatkowa opłata z tytułu podatku PCC w kwocie 19 zł.