Kredyt hipoteczny dla emeryta i rencisty

Kredyt hipoteczny dla emeryta i rencisty
Marta Kulawik

Zakup nieruchomości jest dużą inwestycją, na którą nieraz decydują się osoby będące już na emeryturze lub rencie. Często potrzebują one pomocy finansowej ze strony banku. Jakimi warunkami rządzi się kredyt hipoteczny dla emeryta i rencisty? Podajemy najczęściej spotykane kryteria, o których warto pamiętać.

Kredyt hipoteczny dla emeryta i rencisty – górna granica wieku

Osoby uzyskujące dochód z tytułu renty i emerytury muszą spodziewać się, że bank nałoży na nie pewne ograniczenia wiekowe. Na ogół górna granica wieku kredytobiorcy wynosi 70 lat. Na rynku usług finansowych funkcjonują też instytucje proponujące kredyt hipoteczny dla emerytów i rencistów w wieku do 75 lat, choć takich ofert należy szukać zdecydowanie wnikliwiej.

Kredyt hipoteczny dla emeryta – krótszy okres kredytowania

Seniorzy pobierający świadczenia z ZUS są dla banków zaufanymi klientami i z reguły nie mają problemów z uzyskaniem dodatkowej gotówki. Utrudnienia pojawiają się dopiero w przypadku kredytu hipotecznego. Ten opiewa zazwyczaj na dużą kwotę i wyróżnia się długim okresem kredytowania. W tym przypadku instytucje finansowe mają na ogół sporo zastrzeżeń. Zgłaszane obiekcje dotyczą między innymi okresu kredytowania. Ten w przypadku osób starszych może zostać skrócony z 30 do 15 lat, jednak wszystko zależy od danego banku.

ZOBACZ TAKŻE – ZADATEK NA MIESZKANIE A BRAK KREDYTU HIPOTECZNEGO

Mniej czasu na spłatę – wyższa rata

Jak wspomnieliśmy wcześniej, emeryci i renciści muszą liczyć się z tym, że w ich przypadku okres kredytowania będzie znacząco skrócony. Niestety za tym czynnikiem idzie kolejny – wyższa rata. Osoba mająca mniej czasu na uregulowanie należności musi więcej płacić co miesiąc. Oznacza to, że planując zaciągnięcie dużego długu, koniecznością jest dokładne zbadanie swojej zdolności kredytowej. Należy pamiętać, że renty i emerytury są mniejsze niż pensja, którą otrzymywało się w czasie życia zawodowego. Do tego dochodzą wszystkie pozostałe wydatki związane z codziennymi opłatami – również za leki i leczenie. Podejmując pochopną decyzję o kredycie, można wpaść w spiralę zadłużenia, dlatego krok ten musi być dobrze przeanalizowany.

Kredyt na spółkę

Emeryt i rencista decydujący się na kredyt hipoteczny muszą rozważyć, czy współkredytobiorcą nie uczynić młodszego krewnego. Na ogół rozwiązanie to przynosi dobre efekty, a banki stają się bardziej przychylne i gotowe do zwiększenia okres kredytowania i zmniejszenia rat. Podobnie jest również w przypadku, gdy kredyt brany jest wspólnie z młodszym współmałżonkiem.

ZOBACZ TAKŻE – POŻYCZKA HIPOTECZNA A KREDYT HIPOTECZENY

ZOBACZ OFERTY MIESZKAŃ W KATOWICACH LIGOCIE

Dodatkowe zabezpieczenie

Kredytobiorca w pewnym wieku musi rozważyć wiele zmiennych. Pamiętając o tym, że bank może mieć wobec niego więcej wątpliwości, powinien pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu. Jednym z dostępnych rozwiązań jest wpis hipoteczny na poczet kredytu. Właściciele nieruchomości mogą uczynić z nich zabezpieczenie kredytu, jednak dopiero wtedy, gdy w księdze wieczystej będzie widniała odpowiednia adnotacja, która będzie dla banku zabezpieczeniem spłaty.

Wiele jest zmiennych, o których muszą pamiętać emeryci i renciści starający się o kredyt hipoteczny. By poznać wszystkie szczegółowe informacje na ten temat, warto zapytać o radę specjalistów. Fachową wiedzą dysponują przedstawiciele Re/Max Gold, którzy pomogą wszelkie wątpliwości z tego zakresu.