Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku

Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku
Marta Kulawik

Agenci nieruchomości otrzymują wiele pytań dotyczących różnych kwestii związanych z transakcjami wykonywanymi na rynku nieruchomości. Sprawy dziedziczenia mogą przebiegać w bardzo prosty sposób, niektóre jednak są bardziej skomplikowane. Chcesz dowiedzieć się, kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku? Poznaj nasze wskazówki.

Mieszkanie otrzymane w spadku – postępowanie

Chcesz uregulować kwestię odziedziczonego mieszkania? Na początku należy przeprowadzić proces nabycia spadku. W sądzie rejonowym określonym na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy należy złożyć odpowiedni wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – w tym przypadku nieruchomości. Do dokumentów należy dołączyć akt zgonu byłego właściciela, a także potwierdzenie pokrewieństwa (na przykład akt małżeństwa lub akt urodzenia). Jesteśmy również zobligowani do nabycia znaczka sądowego, którego cena wynosi 50 złotych. Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, gdy przeprowadzona zostanie rozprawa z udziałem wnioskodawcy oraz pozostałych spadkobierców. Poświadczenie dziedziczenia może być dokonane również u notariusza.

Podatek od spadku

Regulacje prawne obejmujące sprawy dziedziczenia obligują do uiszczenia podatku od otrzymanego spadku, nawet jeśli jego przedmiotem była nieruchomość. Zwolnieni z wymienionej opłaty są najbliżsi członkowie rodziny spadkodawcy, na przykład małżonek/małżonka, rodzeństwo, rodzice czy potomstwo. Do skorzystania z ulgi podatkowej uprawnia zgłoszenie otrzymanej darowizny w terminie do sześciu miesięcy. Wysokość opłaty może wynosić od 3 do 20 procent wartości odziedziczonej nieruchomości.

 

CZYTAJ TAKŻE – GDZIE NALEŻY ZGŁOSIĆ KUPNO MIESZKANIA?

Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku – podatek od sprzedaży odziedziczonego mieszkania

Chcesz sprzedać mieszkanie lub dom otrzymany na mocy prawa spadkowego? Nic nie stoi na przeszkodzie. Pamiętaj jednak o podatku od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Jesteśmy zobowiązani do jego uiszczenia, gdy dokonamy sprzedaży lokalu szybciej, niż 5 lat od momentu jego odziedziczenia. Tutaj również można uzyskać ulgę. Zyski pochodzące ze sprzedaży spadku należy przeznaczyć na własny cel mieszkaniowy nie później niż 2 lata od końca roku podatkowego, w którym lokal mieszkalny został sprzedany. Za wydatek na cel mieszkaniowy uznaje się: nabycie nieruchomości stanowiącej odrębną własność, kupno gruntu lub udziałów w nim, spłatę kredytu na cele mieszkaniowe, remonty lokali mieszkalnych oraz przebudowę czy rozbudowę budynku mieszkalnego.