Najważniejsze elementy umowy najmu

Najważniejsze elementy umowy najmu
Marta Kulawik

Przed podpisaniem czy sporządzeniem umowy najmu, warto sprawdzić czy jest ona zgodna z regulacjami prawa. Jest to o tyle istotne, gdyż każdy jej zapis musi być zgodny z prawem, ponieważ w przypadku jakiejkolwiek niezgodności, umowa taka staje się niedozwolona. W Polsce umowa najmu regulowana jest przez Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin oraz Kodeks cywilny. Poniżej niezbędnik najważniejszych elementów każdej umowy najmu.

Co powinna zawierać umowa najmu?

1. Dokładne określenie podmiotów umowy tj.: wskazanie wynajmującego (osoba, która oddaje mieszkanie w najem), oraz najmującego (osoba, która bierze mieszkanie w najem) oraz ich numery dowodów osobistych lub paszportów, dane adresowe, numery PESEL.

2. Dokładne określenie przedmiotu umowy tj.: czy wynajmowane zostaje np.:

  • całe mieszkanie,
  • część mieszkania z dostępem do kuchni i łazienki,
  • miejsce parkingowe,
  • piwnica.

3. Zakreślenie czasu najmu poprzez wskazanie:

  • daty przekazania nieruchomości pod najem,
  • daty kończącej okres najmu nieruchomości lub wskazanie, że jest to umowa bezterminowa.

4. Określenie zasad ewentualnego przedłużenia umowy wynajmu lub zasad przedterminowego zakończenia najmu.

5. Cel przekazania nieruchomości pod najem tj. w przypadku mieszkania – wynajem w celach mieszkaniowych czy w przypadku garażu – wynajem w celu przechowywania np. motocykla.

6. W przypadku wynajmu mieszkania warto poświęcić chwilę na określenie ilości osób, które będą zamieszkiwać w nieruchomości z uwagi na wysokość opłat za np. wywóz śmieci, ogrzewanie czy opłaty administracyjne.

7. Wskazanie wysokości kaucji, jej sposobu i terminu wpłaty oraz zwrotu.

8. Najważniejszą rzeczą dla wynajmującego jest płatność. Na początku warto określić na kim spoczywa ciężar opłat wynikających z członkostwa we wspólnocie czy spółdzielni, opłat za media i czynsz. Z punktu widzenia wynajmującego warto wskazać jedną kwotę (zawierającą stawki za wszystkie opłaty wynikające z zamieszkiwania w danym lokalu) i przedstawić ją do zapłaty wynajmującemu. Musimy również wskazać do kiedy, w jaki sposób, jak często i komu pieniądze mają być przekazywane.

CZYTAJ TAKŻE – RYCZAŁT ZA WYNAJEM MIESZKANIA

9. Wskazanie obowiązków wynajmującego (np. zapewnienie sprawnych instalacji i ich bieżące naprawy) oraz obowiązków najemcy (np. dbałość o czystość mieszkania).

10. Określenie możliwości wizytacji nieruchomości przez właściciela poprzez dokładne wskazane formy i ustalanie terminów.

11. Wskazanie listy dokumentów, które są załącznikami umowy. Najczęściej są to: protokół zdawczo – odbiorczy, instrukcje, regulaminy, uchwały wspólnoty.

12. Umieszczenie zapisów prawnych wskazujące, iż dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy, wskazanie właściwego sądu do ewentualnych sporów czy liczby kopii sporządzanej umowy.

13. Podpisy stron.

MIESZKANIA KATOWICE LIGOTA – SPRAWDŹ OFERTY!