Nieruchomość z licytacji komorniczej – czy warto ją kupić?

Nieruchomość z licytacji komorniczej – czy warto ją kupić?
mediamass365

Licytacje komornicze polegają na spieniężeniu majątku dłużnika, który nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań. Dla osób poszukujących nieruchomości do zakupu mogą stanowić one szansę na znalezienie domu lub mieszkania w bardzo okazyjnej cenie. Sprawdź, czy warto skorzystać z takiej sposobności i jak to zrobić.

Na czym polega licytacja komornicza?

Licytacja komornicza jest ostatnim etapem postępowania egzekucyjnego, którego celem jest odzyskanie wierzytelności. Komornik najpierw stara się zająć środki na koncie dłużnika oraz jego wynagrodzenie. Jeśli pozyskane kwoty są zbyt niskie, aby zaspokoić roszczenia wierzycieli, urzędnik zajmuje ruchomości i nieruchomości zadłużonego.

Głównym celem postępowania egzekucyjnego jest wypełnienie obowiązku wynikającego ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego. W praktyce oznacza to, że jeśli nie ma innej możliwości, by odzyskać dług, komornik może zająć dom lub lokal dłużnika. Następnie są one wystawiane na licytacji, a pozyskane środki przekazywane wierzycielom na poczet zwrotu zobowiązań dłużnika. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a nabywcą staje się osoba, która zaproponuje najwyższą kwotę zakupu.

Jakie nieruchomości można kupić na licytacji komorniczej?

Licytacje komornicze budzą zainteresowanie osób, które szukają domów na sprzedaż, ale również mieszkań, lokali użytkowych i działek. W taki sposób można nabyć niemal każdy rodzaj nieruchomości, a do tego zrobić to w bardzo okazyjnej cenie.

Na licytacje komornicze najczęściej są wystawiane:

 • domy,
 • mieszkania,
 • grunty,
 • obiekty przemysłowe (na przykład hale, magazyny),
 • lokale usługowe,
 • garaże i miejsca postojowe.

Oferta jest bardzo szeroka, ponieważ dotyczy wszelkich obiektów, które mają dużą wartość i mogą zostać spieniężone.

Jak krok po kroku przebiega licytacja komornicza?

Przebieg licytacji komorniczej jest dość skomplikowany, a procedura składa się z wielu etapów. Nie każdy z nich jest istotny dla osoby szukającej domu lub apartamentu na sprzedaż. Warto jednak wiedzieć, jak wygląda cały proces.

 • Oficjalne wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Komornik oficjalnie rozpoczyna odzyskiwanie długu. Najpierw próbuje nawiązać kontakt z dłużnikiem i ustalić z nim harmonogram spłaty. Jeśli nie jest to możliwe lub zadłużony nie ma możliwości uregulowania zobowiązania, przechodzi się do kolejnego etapu.

 • Zajęcie majątku dłużnika

Komornik zaczyna od zajęcia środków na koncie bankowym i wynagrodzenia dłużnika (nigdy w całości, zawsze w określonej części). Jeśli suma jest niewystarczająca do pokrycia zobowiązań, urzędnik może zająć również majątek zadłużonego, czyli ruchomości i nieruchomości. Ich właściciel może z nich korzystać, jednak nie może nimi dysponować (na przykład sprzedać lub wynająć).

 • Wezwanie do spłaty zadłużenia

Komornik wzywa dłużnika do spłaty wierzytelności w ciągu dwóch tygodni. Jeśli to nie nastąpi, majątek zostanie przeznaczony do licytacji.

 1. Wycena nieruchomości

Jeśli w majątku dłużnika znajduje się nieruchomość, zostaje sporządzony odpowiedni wpis do hipoteki. Następnie wierzyciel występuje do komornika z wnioskiem o wykonanie wyceny. Nieruchomość jest opisywana, a jej cena ustalana szacunkowo.

 • Zawiadomienie o licytacji

Licytacja nie może odbyć się wcześniej niż dwa tygodnie od uprawomocnienia się wyceny nieruchomości. Po upływie tego czasu sąd i komornik podają informację o planowanej licytacji do wiadomości publicznej. Takich ogłoszeń można szukać w internecie na przykład na stronie Krajowej Rady Komorniczej (https://licytacje.komornik.pl/).

 • Przebieg licytacji

W licytowaniu może wziąć udział każdy, kto wniesie wadium, czyli ustaloną kwotę pieniężną. Obejmuje ona 1/10 wartości nieruchomości. Można ją wpłacić gotówką u komornika lub na podany rachunek bankowy. Przebieg licytacji jest dość prosty – komornik podaje cenę wywoławczą, a uczestnicy podają coraz wyższe kwoty. Wygrywa osoba, która poda najwyższą wartość. Ustaloną sumę (pomniejszoną o wadium) należy przelać w ciągu 14 dni na wskazany rachunek depozytowy.

Po zakończeniu licytacji i wpłacie określonej kwoty sąd wydaje postanowienie o wpisie nabywcy do księgi wieczystej.

E-licytacje komornicze

E-licytacje komornicze mają taki sam przebieg jak te prowadzone stacjonarnie i również umożliwiają zakup nieruchomości w bardzo atrakcyjnych cenach. Nie wymagają jednak osobistego stawiania się wyznaczonym przez komornika miejscu licytowania. Cały proces odbywa się on-line. Aby wziąć w nim udział, należy zarejestrować się na rządowym portalu e-licytacje.komornik.pl. Są tam również zamieszczane ogłoszenia o aktualnych licytacjach komorniczych. Wzięcie w nich udziału przypomina korzystanie z portali aukcyjnych – wygrywa osoba, która zaproponuje najwyższą kwotę.