Kto ma obowiązek sprzątania trawnika przed domem?

Kto ma obowiązek sprzątania trawnika przed domem?
Marta Kulawik

Niewykoszona trawa albo nieodśnieżony chodnik. Czyim obowiązkiem jest utrzymywanie w czystości ternu przed domem? Wszystko zależy od struktury własności. Przyjrzyjmy się co na ten temat mówią przepisy.

Sprawdź czyj jest teren

Najważniejszą kwestią by móc odpowiedź na zadane w tytule pytanie jest odpowiedź na pytanie do kogo należy trawnik, który znajduje się przed domem. Możemy to prosto sprawdzić na mapce geodezyjnej, która określa granice działki. Większość polskich miast i gmin posiada ogólnodostępne systemy informatyczne z podziałem geodezyjnym, gdzie szybko i bez kosztowo możemy to sprawdzić. W przypadku, gdy trawnik znajdujący się przed domem znajduje się na działce gminnej to obowiązkiem gminy jest utrzymanie go w należytym stanie. Wszelkie zadanie związane za sprzątaniem, koszeniem trawy i generalnym utrzymaniem tego terenu w porządku powinny być realizowane przed odpowiedni organ samorządu terytorialnego. Jeżeli natomiast trawnik znajduje się w terenie działki, której jesteśmy właścicielem to ten obowiązek spoczywa na nas. Ważny jest tutaj podział geodezyjny a nie linia przebiegu ogrodzenia. Trawniki znajdujące się bezpośrednio przy drodze przeważnie wchodzą w tzw. pas drogowy. Zgodnie z przepisami wtedy za utrzymanie również tej części drogi odpowiada zarządca drogi, czyli odpowiednio gmina lub powiat. Kwestia własności pasa zieleni przy nieruchomości niesie dalsze konsekwencje w postaci obowiązku utrzymania chodnika znajdującego się przy drodze.

Czyj trawnik ten odpowiada za chodnik

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek utrzymania czystości i porządku również poprzez usunięcie błota i śniegu spoczywa na właścicielu nieruchomości bezpośrednio graniczącej z chodnikiem. Z tego obowiązku zwolnieni są właściciele posesji przy drogach, na których dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Kluczowe w tym przepisie jest słowo bezpośrednio. Traktowane jest ono jako bezpośrednia styczność z chodnikiem, w związku z czym, jeżeli nieruchomość oddzielona jest od chodnika trawnikiem, którego właścicielem jest samorząd to na nim spoczywa utrzymanie go w czystości i porządku.
Często ten przepis rodzi duże zamieszanie, szczególnie w dużych miastach ze starą zabudową. Kamienice często były sprzedawana po tak zwanym obrysie, czyli równo po bryle budynku, a niektóre wraz z trawnikiem przed. Przez to w wielu miastach stworzyła się swoista szachownica odpowiedzialności za utrzymanie chodników. O jedne musi dbać gmina o te drugie poszczególne wspólnoty.
Istotnym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymanie we właściwym stanie zjazdu z drogi publicznej na posesję. W tym przypadku trawnik znajdujący się przed domem a należący do gminy nie zwalania nas z tego obowiązku. Pamiętajmy, że za estetykę naszego otoczenia odpowiadamy wszyscy wspólnie. Wymagajmy od samorządów by dbały jak najlepiej o swoje tereny, ale sami też dajmy coś od siebie by wspólnie tworzyć przyjazną przestrzeń dla wszystkich.