Obowiązki współwłaścicieli mieszkania

Obowiązki współwłaścicieli mieszkania
Marta Kulawik

Często zdarza się sytuacja, w której decydujmy się na kupno mieszkania jako współwłaściciel. Taka opcja jest wybierana przez małżeństwa, pary, rodzeństwo, rodzinę, współpracowników. Czasami dzielimy działkę, grunt z sąsiadami. Zanim zdecydujesz się na zakup nieruchomości, poznaj prawa i obowiązki współwłaścicieli mieszkania.

Współwłasność od strony prawnej

Współwłasność nieruchomości niesie za sobą pewne obowiązki oraz prawa dla osób zaangażowanych. Wszelkie działania są oczywiście regulowane prawnie. Istnieją dwa rodzaje współwłasności

  • Własność łączna – wynika ona określonego stosunku prawnego osób, na przykład małżeństwa. W tym przypadku nie ustala się wysokości udziałów współwłaścicieli.
  • Własność ułamkowa – Każda ze stron umowy określony udział we danej nieruchomości (mieszkaniu, domu, lokalu użytkowego, biura, działki). Oczywiście jeśli dana osoba posiada ¾ udziałów nie oznacza to, ze należy do niej prawnie jakaś konkretna powierzchnia mieszkania, stanowiąca tę cześć np. salon. Udział to pojęcie prawne, abstrakcyjne.

Zasady zarządzania nieruchomością

Według obowiązujących zasad każda osoba może rozporządzać swoim udziałem według własnego uznania. Nie musi pytać o zgodę pozostałych współwłaścicieli. Co za tym idzie niemal w każdej sytuacji możemy sprzedać swoją części udziału, jeśli taka jest nasza decyzja. Jednak gdy zdecydujemy na sprzedaż całego mieszkania, domu, lokalu bądź wynajem, musimy posiadać zgodę wszystkich współwłaścicieli. Pozwolenie wszystkich osób zainteresowanych należy zdobyć także w przypadku przeprowadzania innych działań na terenie nieruchomości, na przykład ścięcia drzew, wybudowania budynku na wspólnym gruncie. Przewiduje się również pisemną umowę dotyczącą konkretnych ustaleń. Jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości oświadczenie woli współwłaścicieli musi posiadać formę aktu notarialnego. Jeśli jeden z współwłaścicieli nie wyraża zgody na rozporządzanie budynkiem, sprawę można skierować do sądu, ale jedynie w konkretnym przypadku. Sprawę ma prawo założyć jedynie osoba, która posiada ponad połowę udziałów w nieruchomości.

CZYTAJ TAKŻE – KREDYT HIPOTECZNY Z RODZICAMI

Prawa i obowiązki współwłaścicieli mieszkania

Każdy właściciel ma prawo do swobodnego korzystania z nieruchomości. Wiąże się to również z pozyskiwaniem korzyści, w tym finansowych. Zobowiązany jest również do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Można także sporządzić umowę określającą, która osoba ponosi konkretnego koszty utrzymania budynku, lokalu. Współwłaściciele mogą zlecić zarządzenie budynkiem osobie trzeciej. Warto pamiętać o tym, że każda osoba posiadająca prawa do lokalu musi ponieść koszty podatku od nieruchomości, opłaty za media. Jeśli któryś z współwłaścicieli decyduje się na rozliczanie mediów w sposób indywidualny musi dostosować do tego instalacje.