Odpowiedzialność dewelopera za wady mieszkania

Odpowiedzialność dewelopera za wady mieszkania
Marta Kulawik

Kupiłeś nieruchomość z rynku pierwotnego, ale okazało się, że nie wszystko zostało wykończone tak jak powinno? Pojawiły się spodziewane wady budynku? Dowiedz się, jak jest odpowiedzialność dewelopera za wady mieszkania i gdzie należy zgłosić zauważone usterki.

Co to jest rękojmia?

Rękojmia za wady budynku jest odpowiedzialność osób, która sprzedała nieruchomość względem nabywcy, jeśli nieruchomość posiada wadę prawną lub fizyczną. Uprawnienie z rękojmi powstają przez zawarcie umowy sprzedaży. Gwarancja jest czymś zupełnie odmiennym. Może być ona dobrowolnie udzielona przez sprzedającego, na przykład dewelopera. Uprawnienia związane z gwarancją są niezależne od rękojmi. Jeśli upłynie termin ważności gwarancji można wystąpić z roszczeniami wynikającymi z rękojmi. Odpowiedzialność dewelopera zostaje jednak ograniczona w czasie. Na mocy kodeksu cywilnego sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, w przypadku gdy wada zostanie stwierdzona przed upływem pięciu lat od wydanie nieruchomości nabywcy. Jeśli wada zostanie zauważona, a sprzedawca nie będzie w stanie jej naprawić, można złożyć oświadczenie o obniżenie ceny nieruchomości lub odstąpić od umowy. Obniżenie ceny mieszkania w związku z rękojmią za wady budynku musi odpowiada wartości napraw, które są potrzebne, aby przywrócić jego należyty stan. Zgłosić można niedoskonałości różnego typu, na przykład: pęknięcia, ścian, nieszczelne okna, wady konstrukcyjne.

Wady części wspólnych nieruchomości

W tym przypadku pojawia się najwięcej pytań. Często nie wiemy gdzie zgłosić wady części wspólnych budynku. Wiele osób uważa, że należy zgłosić je administracji budynku. Kupowane mieszkanie nabywamy włącznie z udziałem w nieruchomości wspólnej. Co za tym idzie usterki części wspólnej, są również wadami przedmiotu sprzedaży. Nic nie ulega tutaj zmianie.

 

CZYTAJ TAKŻE – UPADŁOŚĆ DEWELOPERA I CO DALEJ?

Odpowiedzialność dewelopera za wady mieszkania – zmiany prawne

Chcemy podkreślić, że znaczące zmiany do przepisów regulujących sprzedaż z udziałem konsulentów weszły 25 grudnia 2014. Są one korzystne dla konsumentów.  Właśnie wtedy okres rękojmi za wady fizyczne oraz prawne lokali mieszkalnych i gruntów wydłużył się do pięciu lat. Wcześniej zakupione nieruchomości posiadają tylko trzy lata.

ZOBACZ OFERTY NIERUCHOMOŚCI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ