Odwrócona hipoteka – co to właściwie jest?

Odwrócona hipoteka – co to właściwie jest?
Marta Kulawik

Odwrócona hipoteka to nowy instrument finansowy. Już kilka lat temu powstała ustawa traktująca o odwróconym kredycie hipotecznym, jednak nadal istnieje mnóstwo nieporozumień oraz mitów na ten temat. Dowiedz się, na czym polega ten rodzaj inwestycji i czy warto wziąć go po uwagę.

Co to jest odwrócona hipoteka?

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym weszła w życie w 2014 roku. Jest ona kierowana do osób, które są właścicielami nieruchomości. Mogą one uzyskać dodatkowe środki pieniężne i przeznaczyć je na wybrany cel.  Hipoteka odwrócona jest formą dożywotnej pożyczki pod zastaw nieruchomości. Lokal mieszkalny zostaje przekazany na rzecz banku. W zamian za przekazanie własności, instytucja wypłaca właścicielowi określoną kwotę pieniężna. Może następować to jednorazowo lub w ustalonych ratach. Wartość mieszkania lub domu zostaje określona przez bank. Po zawarciu odpowiedniej umowy bank staje się wierzycielem hipoteki ustawionej w księdze wieczystej, ale świadczeniobiorca pozostaje właścicielem. Posiada on również niezbywalne prawo do dożywotniego użytkowania lokalu mieszkalnego. Co dzieje się w przypadku śmierci właściciela? Spadkobiercy mają prawo do spłaty kredytu hipotecznego oraz przejęcia praw własności. Rozwiązanie skierowane jest głównie do osób starszych.

ZOBACZ OFERTY NIERUCHOMOŚCI W SOSNOWCU

Kto może skorzystać z odwróconej hipoteki?

Z odwróconego kredytu hipotecznego może skorzystać każda osoba fizyczna. Wiek nie jest tutaj kryterium. Głównym warunkiem jest w tym przypadku posiadanie nieruchomości na własność. Świadczeniobiorca może być również współwłaścicielem lokalu mieszkalnego. Osoba ubiegająca się o ten kredyt nie będzie sprawdzana w BIK-u. Zdolność kredytowa nie musi być wykazana. Przychód z tego rozwiązania może być traktowany jako dodatek do emerytury. Obliczenie wysokości świadczenia nie jest proste. Pod uwagę bierze się wiele czynników, na przykład: wartość nieruchomości, wiek, wybrana forma wypłaty należności, płeć czy stan zdrowia właściciela. Odwrócona hipoteka może być sposobem na dodatkowy przypływ gotówki. Najczęściej decydują się na to rozwiązanie osoby bezdzietne. Rozwiązanie posiada zwolenników oraz przeciwników. Środki pochodzący z opisywanego świadczenia są wolne od podatków. Jeśli zdecydujesz się na odwróconą hipotekę otrzymasz od banku formularz informacyjny, w którym znajdziesz wszelkie informacje na temat przewidywanej kwoty świadczenia, terminu i sposoby wypłaty, dodatkowych kosztów i obowiązków wynikających z zawarcia umowy.