Opłata adiacencka – najważniejsze informacje

Opłata adiacencka – najważniejsze informacje
Marta Kulawik

Bycie właścicielem nieruchomości takich jak mieszkanie, dom czy nawet lokal użytkowy wiąże się z pewnego rodzaju odpowiedzialnością. Dodatkowe sprawy formalne oraz opłaty mogą pojawiać się podczas podpisywania umowy lub w innych okolicznościach. Jedną z dodatkowych spraw do załatwienia związaną z nieruchomością może być opłata adiacencka. Najważniejsze informacje o niej znajdziesz w tym artykule.

Opłata adiacencka – najważniejsze informacje

Możecie zastanawiać się czym jest powyższej wspomniana opłata. Już śpieszymy z odpowiedzią. Jest to opłata, którą należy zapłacić gminie, w momencie kiedy wzrosła wartość posiadanej nieruchomości na skutek jej podziału lub podziału i scalenia. Inną opcją naliczenia opłaty jest budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w nieruchomości. Gmina jednak ma możliwość naliczenia opłaty, a nie konieczność. Opłata adiacencka nie dotyczy osób, które przeznaczyły nieruchomość na cele rolne lub leśne. Decyzję o naliczeniu omawianej należności wydaje głowa miasta zatem prezydent, burmistrz lub wójt. Decyzję o jej naliczeniu w przypadku podziału nieruchomości można wydać do trzech lat od zdarzenia.

Jaka może być wysokość opłaty?

Opłatę adiacencka jest naliczana procentowo od wartości nieruchomości. Istnieją jednak progi, który nie można przekroczyć. Jeśli chodzi o wzrost wartości przez podział nie można naliczyć większej opłaty niż 30% różnicy wartości, a jeśli wzrost nastąpił na skutek budowy urządzeń infrastruktury lub przeprowadzenia scalania i podziału nieruchomości próg wynosi 50%.

Czy można uniknąć opłaty adiacenkiej?

Od decyzji o nakazie zapłaty stawki adiacenckiej można się odwołać. Można podważyć wycenę, która stanowi podstawę wyliczenia opłaty. Trzeba pamiętać o terminie odwołania się.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten lub inny tema związany z nieruchomościami, zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy Re/max Gold. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie.