Opłata adiacencka – jak jej uniknąć?

Opłata adiacencka – jak jej uniknąć?
Marta Kulawik

Opłata adiacencka to przykry obowiązek, z którego często niezadowoleni są właściciele nieruchomości. Konsekwencje za jej nieuiszczenie mogą być naprawdę poważne. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości – jak jej uniknąć? Poznaj kilka porad, przepisów oraz wskazówek.

Opłata adiacencka – podstawowe informacje

Wiedza przedsiębiorców na temat tej opłaty w dalszym ciągu jest dość niewielka. Jest ona naliczana z tytułu wzrostu wartości lokalu. Wzrost zaś spowodowany jest następstwem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, złączenia lub podziału nieruchomości. Na kwotę opłaty nie ma wpływu decyzja właściciela nieruchomości dotycząca korzystania z powstałych instalacji czy okoliczności. Jest to opłata planistyczna. O nałożeniu obciążenia decyduje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Można ją wydać w terminie do 3 lat od dnia powstania warunków do integracji nieruchomości z urządzeniami infrastruktury technicznej, dnia stworzenia okoliczności do użytkowania wybudowanej drogi lub dnia zatwierdzenia decyzji o podziale lokalu.

Opłata adiacencka – weryfikacja podstaw obciążenia

Masz wątpliwości do nałożonej na Twoją nieruchomość opłaty adiacenckiej? Możesz to zweryfikować. Dokładnie sprawdź czy uchwała, na którą powołano się w decyzji, obowiązywała w chwili wydania dokumentu. Zweryfikuj również podstawy obciążenia należnością. Warto sprawdzić również, czy decyzja została rzeczywiście wydana po faktycznym stworzeniu okoliczności do korzystania z powstałych udogodnień. Do wglądu wydany powinien być operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Analiza operatu powinna polegać na sprawdzeniu: daty jego sporządzenia oraz daty wydania decyzji, a także nieruchomości wybranych do porównywania z rzeczonym lokalem. Wspomniany operat szacunkowy może być wykorzystany w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty jego sporządzenia.

CZYTAJ TAKŻE – DODATKOWE OPŁATY PRZY KUPNIE MIESZKANIA

Pozostałe informacje

Warto pamiętać, że opłata adiacencka nie powinna być wyższa niż 50% stwierdzonego wzrostu wartości mieszkania lub domu. Na złożenie odwołania od decyzji mamy tylko 2 tygodnie po jej otrzymaniu. Najpierw musimy zwrócić się do samorządu, a konkretnie do kolegium odwoławczego.