Opłata planistyczna – co to jest i ile wynosi?

Opłata planistyczna – co to jest i ile wynosi?
Marta Kulawik

Gdy plan zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy ulega zmianie, nasz grunt może zwiększyć swoją wartość. Jeśli dokonamy zbycia takiej nieruchomości w okresie 5 lat od zmiany w planie gminy – zostanie na nas nałożona opłata planistyczna (tzw. renta planistyczna). Jej wysokość jest regulowana przez polskie prawo. Dowiedz się więcej!

Kto zapłaci opłatę planistyczną?

Jeśli posiadasz działkę rolną, która na skutek nowej uchwały planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zostanie zakwalifikowana jako działka budowlana – jej wartość wzrośnie. W związku z tym, jeśli zechcesz ją sprzedać w okresie kolejnych 5 lat, burmistrz lub wojewoda może nałożyć na Ciebie obowiązek zapłaty „opłaty planistycznej”.

Ustawa precyzuje ten proces w następujący sposób: Dz.U. z 2016r, poz. 778 (z póź. zmianami) art. 36 ust. 4 jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.

Opłata planistyczna wynika ze wzrostu wartości naszej nieruchomości w wyniku zmian jakie zachodzą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni i dotyczy każdej nieruchomości uwzględnionej w planie.

Wysokość opłaty planistycznej

Obowiązek zapłaty jest nakładany przez burmistrza lub wojewodę gminy. Wysokość opłaty planistycznej stanowi procent od wzrostu wartości nieruchomości i nie może przekraczać 30%. Wysokość samej opłaty jest zawsze podana w danym planie zagospodarowania przestrzeni.
Co jednak dzieje się w sytuacji, gdy na skutek zmian wartość naszej nieruchomości została obniżona? Jeśli w efekcie zmian w planie gminy nasza nieruchomość nie może spełniać swojego dotychczasowego celu lub została ta możliwość w istotny sposób ograniczona, możemy domagać się od gminy następujących form zadośćuczynienia:

  • otrzymania odszkodowania za rzeczywistą poniesioną szkodę
  • wykupienia nieruchomości lub jej części przez gminę
  • uzyskania nieruchomości zamiennej

Kiedy nie pobiera się opłaty od wzrostu wartości nieruchomości?

Wyjątkiem od zasady (dla rolników) jest sytuacja, gdy dochodzi do nieodpłatnego przeniesienia praw własności rolnika na następcę (syna, wnuka). Jeśli jednak następca praw do gruntu postanowi ją sprzedać – wtedy opłata zostanie naliczona.

CZYTAJ TAKŻE: PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁKI ROLNEJ W BUDOWLANĄ

Opłata planistyczna – co jeszcze musisz wiedzieć?

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do poznania wysokości opłaty planistycznej (zwanej również rentą planistyczną). Jeśli w Twojej gminie uchwalany jest nowy plan zagospodarowania przestrzennego, możesz wystąpić do burmistrza lub wojewody o określenie wysokości tej opłaty. Należy wskazać, że renta planistyczna nie jest obligatoryjna. Jeśli istnieją przesłanki do jej nałożenia, to gmina ma obowiązek do zrobić.

Wartość nieruchomości ustalana jest każdorazowo na podstawie raportu rzeczoznawcy, a nie na podstawie wartości podanej w akcie notarialnym. Jeśli nie jesteś pewien swoich praw lub szukasz sposobu na sprzedaż swojej nieruchomości, skontaktuj się z biurem nieruchomości Re/Max Gold. Nasi specjaliści pomogą Ci przygotować doskonałą ofertę sprzedaży Twojego gruntu, która przyciągnie potencjalnych nabywców.