Podatek katastralny – co to takiego?

Podatek katastralny – co to takiego?
Marta Kulawik

Podatek katastralny zwany też inaczej ad valorem to jedno z rozwiązań podatkowych, które wywołuje bardzo duże emocje. Czym tak naprawdę jest i czy powinniśmy się obawiać jego wprowadzenia?

Czym jest podatek katastralny?

W dzisiejszym systemie prawnym, właściciele nieruchomości są zobowiązani do uiszczania na rzecz gminy podatku od nieruchomości. Jest to podatek lokalny, którego wysokość uchwala dana gmina. Wysokość opłaty, jaką wnosimy do samorządu zależy od wielkości nieruchomości. Wartość mieszkania czy domu nie ma tutaj żadnego znaczenia. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z podatkiem katastralnym. Tutaj wysokość daniny jest zależna od wartości nieruchomości. Takie rozwiązanie istnieje już w wielu krajach Unii Europejskiej. Przeważnie wysokość rocznej opłaty mieści się w przedziale od 1 do 3 procent wartości nieruchomości.

Aby wprowadzić ten typ opodatkowania, potrzebne jest stworzenie katastru, czyli ewidencji zawierającej nieruchomości wraz z opisem i oszacowaną wartością. Tak przygotowana ewidencja jest podstawą do wyliczenia podstawy opodatkowania. Aktualnie w Polsce takich ewidencji nie ma, a ich stworzenie wymaga ogromnych środków finansowych ze strony samorządów, które są beneficjentami opłat od nieruchomości.

Czy wprowadzenie podatku katastralnego będzie wiązało się ze wzrostem opłat?

Podatek katastralny to rozwiązanie zdecydowanie mniej korzystne dla podatników. Jeżeli przyjąć, że w Polsce ten rodzaj daniny publicznej ustalony zostałby na poziomie 1,5 % wartości nieruchomości to opłaty mogą wzrosnąć nawet 30-krotnie. Dzisiaj za średniej wielkości mieszkanie wnosimy na rzecz gminy nie więcej niż 200-300 złotych rocznie. Po zmianach kwoty te wzrosną do kilku tysięcy.

CZYTAJ TAKŻE – PODATEK PRZY ZAKUPIE NIERUCHOMOŚCI

Czy powinniśmy się obawiać wprowadzenia podatku katastralnego?

Zwolennikami zmiany sposobu opodatkowania nieruchomości są samorządy. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogłyby w znaczący sposób zwiększyć wpływy do budżetu i poprawić swoją sytuację finansową. Jednakże, ze względu na bardzo duże oddziaływanie społeczne tego rozwiązania, wprowadzenie go wydaje się mało realne. Taki sposób obliczania podatku uderzyłoby głównie w mniej zamożne osoby mieszkające w centrach miasta.

Pomimo tego, że w Unii Europejskiej taki sposób obliczania opłat za nieruchomość występuje w wielu krajach, Polska nie ma obowiązku wprowadzania go do swojego systemu podatkowego. Przedstawiciele rządu w oficjalnych wystąpieniach zaprzeczają chęci wprowadzenia podatku katastralnego. Koszty, które poniosłoby środowisko polityczne wprowadzające kataster byłyby ogromne. Wsłuchując się w stanowiska większości partii politycznych, możemy być spokojni, że w najbliższych latach podatek ad valorem nie będzie obowiązywał w Polsce.