Podatek od nieruchomości komercyjnych

Podatek od nieruchomości komercyjnych
Marta Kulawik

W styczniu 2018 roku wszedł w życie podatek od nieruchomości komercyjnych. To opłata, którą muszą wnosić właściciele budynków handlowo-usługowych lub biurowych, o ile ich początkowa wartość przekracza kwotę 10 milionów złotych.

Nowy podatek od nieruchomości komercyjnych

Nowe uregulowania prawne zapisane zostały w ustawach o podatkach dochodowych. Ich szczegóły ustawodawca zamieścił w artykule 30g ustawy o PIT i artykułach 24b i 24c ustawy o CIT. W myśl wprowadzonych niedawno przepisów opodatkowaniu podlegają samodzielne sklepy i butiki, centra handlowe, domy towarowe i wszystkie inne nieruchomości sklasyfikowane, jako budynki biurowe. Wiadomo, że ich właściciele muszą odprowadzić na rzecz państwa podatek dochodowy. Wynosi on 0,035 procent podstawy opodatkowania, co oznacza, że obciążenie roczne wynosi około 0,42 procent początkowej wartości użytkowanej budowli. Dodajmy, że podatek od nieruchomości komercyjnych obliczany jest na zasadach ogólnych. Ustawodawca żąda ponadto, by każdy z podatników, do którego odnosi się ten przepis, co miesiąc obliczał wartość tej nowej daniny na rzecz państwa i wpłacał na poczet właściwego sobie urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest płacony ten podatek, tj. opłata za maj 2018 powinna zostać uregulowana maksymalnie do 20 czerwca 2018 roku.

Podatek tylko od nieruchomości wartej więcej niż 10 milionów złotych

W nowych przepisach przyjęto, że podstawą opodatkowania jest wartość wykraczająca ponad 10 milionów złotych początkowej wartości nieruchomości komercyjnej. Najlepiej jednak mechanizm obliczania tego nowego podatku zrozumieć na przykładzie. Załóżmy, że firma jest właścicielem gmachu, w którym mieści się centrum handlowe. W przypadku, gdy wartość tej nieruchomości wynosi 15 milionów złotych, to podstawą opodatkowania jest kwota 5 milionów złotych, a podatek wynosi – przypomnijmy – 0,035 proc. podstawy opodatkowania w skali miesiąca. Oznacza to, że opłata miesięczna wnoszona przez spółkę na rzecz państwa to 1 750 złotych (21 000 złotych rocznie). Warto przy tym zaznaczyć, że jeśli dane przedsiębiorstwo ma kilka nieruchomości, których łączna wartość przekracza 10 milionów złotych – wówczas nie nalicza się opisywanego podatku. Wartości nieruchomości nie sumują się.

CZYTAJ TAKŻE – INWESTOWANIE W LOKALE KOMERCYJNE

Nowe przepisy są niejasne

Ustawodawca, tworząc nowe przepisy, uznał, że podstawa opodatkowania nie może być obniżona o odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej nieruchomości. Dodatkowo założył, że podstawa zostanie podwyższona, jeśli w budynku wprowadzono ulepszenia, czyli poniesiono dodatkowe koszty. Eksperci podkreślają też, że nowy przepis wprowadza swoistą fikcję prawną. Zakłada bowiem, że podatnik odnotowuje przychód w wysokości 10 milionów złotych. Oznacza to, że nowy podatek traktowany jest jako majątkowy, a został zaliczony w poczet dochodowych i musi być wnoszony nawet wtedy, gdy nieruchomość podatnika przynosi stratę. Ostatnim problemem poruszanym przez komentatorów jest to, że pojawia się zagadnienie podwójnego opodatkowania danej nieruchomości (podatek od nieruchomości i nowa regulacja prawna).

Nowe uregulowania prawne budzą wiele kontrowersji, jednak istnieje sposób na to, by uporać się z nimi. Konieczne jest skonsultowanie z wysokiej klasy ekspertami. Specjaliści z Re/Max Gold wyjaśnią te zawiłości i pomogą w odnalezieniu się w nowych przepisach.