Procedura podziału działki

Procedura podziału działki
Marta Kulawik

Z wielu przyczyn, najczęściej sprzedażowych, bądź rodzinnych, konieczny jest podział działki budowlanej. Większy teren może zostać bez trudu podzielony na dwie mniejsze lub więcej działek. Jednak sam proces nie jest aż tak prosty, gdyż wymaga wdrożenia kilku procedur, jak i nakładów finansowych.

Kilka koniecznych etapów

Niestety podziału działki budowlanej nie można dokonać w jednym kroku. Konieczne są przynajmniej 4 główne etapy, z których każdy wiąże się z osobnymi działaniami, najczęściej biurokratycznymi.

Wniosek do urzędu

Na samym początku naszym zadaniem jest złożenie wniosku o dokonanie zmian w działce skierowanego do wójta, burmistrza bądź prezydenta. Zawierać powinien on tytuł prawny do nieruchomości, wypisy z katastru nieruchomości i kopię mapy ewidencyjnej, jak i również wstępny projekt podziału. Sam projekt podziału z kolei zawierać winien granicę oraz powierzchnię naszej nieruchomości, jej oznaczenie wraz z wypisem z księgi wieczystej, założone granice i powierzchnie projektowanych działek, a także propozycję dostępu działek do drogi publicznej.

CZYTAJ TAKŻE – PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁKI ROLNEJ W BUDOWLANĄ

Pomoc geodety

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest geodezyjny podział nieruchomości. Mowa tutaj o fizycznym wyodrębnieniu z pierwotnej działki ewidencyjnej co najmniej dwóch mniejszych działek. Oczywiście warunkiem przeprowadzenia całej procedury jest to, iż działka została uprzednio objęta planem zagospodarowania przestrzennego. W innym przypadku konieczne jest złożenie stosownego wniosku do najbliższego urzędu. Podziału może dokonać wyłącznie geodeta. Tutaj od razu należy nastawić się na wydłużony czas, gdyż czynność ta nie może zostać przeprowadzona w ciągu tygodnia czy miesiąca. Związane jest to z terminami i procedurami administracyjnymi, gdzie średni czas na zakończenie sprawy wynosi 3 czy 4 miesiące. Wszelkie prace prowadzone są w oparciu o dane z miejscowego planu zagospodarowania. W sporządzonym dla nas nowym projekcie geodeta zaznacza na działce planowane granice oraz wprowadza nową numerację działek. Jednocześnie cała dokumentacja w formie operatu technicznego jest przekazywana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przyjmuje się, że na ten etap konieczne jest wydanie co najmniej 1500 złotych.

Wprowadzenie podziału do ewidencji gruntów i budynków

Kolejnym naszym zadaniem jest złożenie wniosku w urzędzie o wprowadzenie zmian i zapisanie ich w księdze wieczystej. Nasze podanie winno zawierać: dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, wypis i wyrys z katastru nieruchomości, decyzję o warunkach zabudowy, wstępny projekt podziału, a także sporządzoną wcześniej dokumentację geodezyjną. Ta ostatnia składa się z protokołu z przyjęcia granic nieruchomości, mapy z projektem podziału, wykazu zmian gruntowych oraz w niektórych przypadkach z wykazu synchronizacyjnego. Wszelkie zmiany przeprowadzone przez geodetę, powinny zostać uwzględnione przez lokalny urząd. W ewidencji następuje ujawnienie nowych numerów działek, ich granic czy też powierzchni. Jeśli chcemy przyspieszyć cały proces, powinniśmy w starostwie powiatowym złożyć podanie o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków.

CZYTAJ TAKŻE – ZANIM KUPISZ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ…

Prawny podział nieruchomości

Po pozytywnej procedurze w urzędzie, kiedy to nasza pierwotna działka uległa zmianom granicznym, możemy starać się o prawny podział nieruchomości. Jest on niezbędny w celu przepisania bądź sprzedaży działek. Zanim udamy się do notariusza, musimy zadbać o to, aby podział działki został wcześniej wprowadzony do ewidencji gruntów i budynków. Powinniśmy mieć ze sobą aktualny wypis i wyrys z ewidencji.

Procedura podziału działki może być skomplikowana dla osób, które do tej pory nie miały okazji jej przeprowadzić. Warto zastanowić się, czy zamiast robić to samemu, nie lepiej zwrócić się o pomoc do specjalistów. Biuro nieruchomości Re/Max Gold chętnie doradzi w kwestiach związanych z formalnościami tego rodzaju. Zapraszamy do kontaktu.