Protokół zdawczo-odbiorczy przy kupnie mieszkania

Protokół zdawczo-odbiorczy przy kupnie mieszkania
Marta Kulawik

Finalny zakup mieszkania lub domu to etap zwieńczający długi proces. Przed ostatecznym odebraniem kluczy do mieszkania powinniśmy dokładnie zweryfikować jego stan techniczny. Protokół zdawczo-odbiorczy przy kupnie mieszkania jest dowodem zgodności oferty sprzedaży ze stanem rzeczywistym lokalu i żadna ze stron nie powinna go zaniedbywać.

Czym jest ten dokument?

Jest to potwierdzenie rzeczywistego stanu technicznego sprzedawanej nieruchomości. Wiele osób decydujących się na sprzedaż lokalu zapomina o tym ważnym dokumencie, który finalnie weryfikuje zgodność oferty z rzeczywistym stanem nieruchomości. Jako osoba kupująca lokal powinniśmy zwrócić uwagę na poprawność sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego w dokumentacji sprzedaży. Dzięki temu unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek już po przeprowadzce.

Protokół opisuje stan ogólny mieszkania oraz stan liczników w momencie jego zdania. Dokument może być wykorzystywany w dochodzeniu roszczeń, gdy wykryte zostaną usterki, o których nie poinformował nas sprzedający lokal przed zawarciem umowy. Co powinno znaleźć się w protokole?

ZOBACZ OFERTY NIERUCHOMOŚCI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Dobrze sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego

Poniżej zaprezentowaliśmy zbiór najważniejszych informacji, które powinny znaleźć się w dokumencie. Pamiętajmy, że powinien być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Trzymając się wytycznych zaprezentowanych w dalszej części artykułu, unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek oraz zyskamy pewność, że decydujemy się na w pełni przemyślany zakup mieszkania. W dobrze sporządzonym protokole powinny znaleźć się takie informacje jak:

  • Wskazanie jakiego lokalu dotyczy protokół.
  • Wskazanie aktu notarialnego potwierdzającego kupno lub sprzedaż nieruchomości.
  • Liczba przekazanych kompletów kluczy z podziałem na ich funkcje. Osobno zaznaczamy komplety kluczy do drzwi wejściowych, piwnicy, garażu etc.
  • Szczegółowy opis stanu technicznego mieszkania. Należy dokładnie sprawdzić stan instalacji wodnej, gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej. Koniecznie musimy sprawdzić stan ścian, sufitów, okien i drzwi. W protokole powinna znaleźć się adnotacja informująca o stanie zużycia elementów mieszkania. W przypadku zakupu domu powinniśmy wnikliwie sprawdzić stan techniczny elewacji zewnętrznej oraz szczelność dachu.
  • Fotografie dokumentujące stan wizualny mieszkania.
  • Spis wyposażenia mieszkania z podziałem na konkretne pomieszczenia, np.: wyposażenie kuchni i łazienki.
  • Stan wszystkich liczników. Sprzedający powinien wskazać stan zużycia gazu, energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej. Ten element w protokole jest istotny dla przyszłych dostawców mediów. Warto również zwrócić uwagę na wcześniejsze płatności za media.
  • Data sporządzenia protokołu i miejsce na podpisy obu stron.

CZYTAJ TAKŻE – BEZPIECZNY WYNAJEM MIESZKANIA

Pamiętaj, zanim podpiszesz

Załączenie dowodu potwierdzającego stan opłat jest doskonałym uzupełnieniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Zyskujemy tym samym pewność, że na nieruchomości nie ciążą dodatkowe zaległości finansowe. W przypadku wykrycia przez nas usterek należy zaznaczyć w protokole datę ich naprawienia.

Poprawnie wypełniony protokół zdawczo-odbiorczy to zabezpieczenie na przyszłość oraz ważny dokument, którego przedstawienia wymagają różne instytucje zewnętrzne, np. dostawcy mediów. Jeśli nadal masz pytania dotyczące przygotowania protokołu, napisz do nas. Pomożemy Ci w prawidłowym przygotowaniu się do sprzedaży lub kupna nieruchomości.