Przeniesienie prawa własności do nieruchomości

Przeniesienie prawa własności do nieruchomości
Marta Kulawik

Domy, działki budowlane i mieszkania często są przedmiotem batalii sądowych. Roszczenia do nich ma wiele osób – dzieci, małżonkowie lub dalsi krewni pierwotnego właściciela. Każdy chce rościć sobie prawo do potencjalnie należnego majątku. Niektórzy wolą jednak odpowiednio wcześnie podjąć stosowne działania. By sfinalizować te formalności, należy wiedzieć, na czym polega przeniesienie prawa własności do nieruchomości. Wiedza na ten temat pozwala uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji.

Ile kosztuje przeniesienie prawa własności do nieruchomości?

Większość działań związanych z przeniesieniem prawa własności jest regulowana przepisami polskiego prawa. Nie inaczej jest w przypadku nieruchomości. To, w jaki sposób należy postępować, zostało opisane w artykule 158 kodeksu cywilnego. Napisano w nim, że przeniesienie prawa własności do nieruchomości musi być poparte aktem notarialnym. Sporządzenie dokumentu wiąże się z wniesieniem tzw. taksy notarialnej, czyli opłaty na rzecz notariusza. Jej wartość określona została w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 2004 roku. Zmienia się w zależności od przedmiotu danej umowy.

Konieczny wpis w księdze wieczystej

Sporządzenie aktu notarialnego to nie wszystko, co musimy zrobić. Niezbędne jest również wprowadzenie odpowiedniego zapisu w księdze wieczystej nieruchomości. Formalnościami tymi zajmuje się również notariusz, a czynność ta jest dodatkowo płatna. Należy liczyć się z wydatkiem w wysokości 200 złotych. Musimy jednak pamiętać, że powinniśmy przedstawić urzędnikowi dokument potwierdzający, że obecny właściciel ma prawo do nieruchomości i może je przekazać na naszą rzecz. Warto uprzednio upewnić się, że taki dokument istnieje – w innym przypadku urzędnik odmówi podjęcia czynności. Sprawą dyskusyjną jest z kolei to, czy w trakcie całej procedury powinniśmy korzystać z pomocy adwokata. Zasadniczo taka pomoc jest zbędna, bo wszystkiego możemy dopilnować sami, jednak jeśli wolimy, aby naszą sprawą zajął się ktoś, kto ma rzetelną wiedzę – możemy powierzyć mu procesowanie wszystkich niezbędnych czynności.

Potencjalne trudności w trakcie procedur

Przeniesienie prawa do własności jest – czego dowiedliśmy – ściśle określone przepisami polskiego prawa. Problemy mogą pojawić się, gdy do danej nieruchomości prawo rości sobie grupa osób. Wówczas wszystkie procedury stają się bardziej uciążliwe. Każdemu ze spadkobierców przypada wtedy ułamkowa część danego majątku. W tej sytuacji również wszystkie poczynione ustalenia dotyczące prawa do własności każdej z osób powinny być potwierdzone aktami notarialnymi – bez nich są nieważne.

CZYTAJ TAKŻE – UŻYTKOWANIE WIECZYSTE A WŁASNOŚĆ GRUNTU

Zmiany dokonywane w dokumentach opisujących prawo do własności wymagają każdorazowo potwierdzenia w stosownym dokumencie. Załatwianie formalności bywa niestety dość czasochłonne i uporczywe. Dlatego warto skorzystać z wiedzy ekspertów. W załatwieniu formalności pomogą przedstawiciele Re/Max Gold.  

SPRAWDŹ OFERTY NIERUCHOMOŚCI W MIKOŁOWIE