Rozdzielność majątkowa a zakup mieszkania

Rozdzielność majątkowa a zakup mieszkania
Marta Kulawik

Decyzja o rozdzielności majątkowej może być podjęta w chwili zwarcia związku małżeńskiego lub później.  Dotyczy ona dóbr, majątku nabytego przed jej podpisaniem oraz nabytych w trakcie trwania. Dzisiaj chcemy poruszyć konkretny temat w tym zakresie. Jak wygląda rozdzielność majątkowa a zakup mieszkania. Dowiedz się więcej!

Rozdzielność majątkowa – podstawowe informacje

Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona na mocy umowy, którą sporządza się wyłącznie w formie aktu notarialnego. Majątek należący do jednej z osób przed zawarciem umowę określamy mianem majątku osobistego małżonka. Aby zawrzeć intercyzę, wymagany akt małżeństwa, pełna zgodność do wykonywania czynności prawnych obu stron oraz ich zgodność w temacie podejmowanej decyzji. Intercyza uprawnia każdego z  małżonków do swobodnego zarządzać swoim majątkiem oraz jest pomnażania. Nie istnieje obowiązek informowania współmałżonka o sytuacji majątkowej. W opisywanej sytuacji nie istnieje majątek wspólny. Małżonkowie mogą wspólnie nabywać prawa na zasadach współwłasności. Umowę o rozdzielności majątkowej może rozwiązać lub wprowadzić do niej poprawki. Pamiętajmy również, że umowa o rozdzielności majątkowej nie działa wstecz. Istnieje jednak możliwość podpisania umowy o rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

ZOBACZ OFERTY NIERUCHOMOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Rozdzielność majątkowa a zakup mieszkania – dodatkowe informacje

Rozdzielność majątkowa w brew pozorom u wielu osób budzi spore wątpliwości. Zadajecie nam różne pytania na przykład:

  • Czy można wziąć kredyt hipoteczny przy rozdzielności majątkowej?
  • Czy możemy kupić mieszkanie wspólnie posiadając rozdzielność majątkową?
  • Co należy do wspólnego majątku małżonków?

Postaramy się na nie dzisiaj odpowiedzieć, aby rozwiać wszelkie wątpliwości naszych klientów.

Rozdzielność majątkowa skutkuje tym, że każdy z małżonków zarządza własnym rachunkiem finansowych i dokonuje wszystkich przedsięwzięć. Każdy z nich zatem może nabyć oddzielnie nieruchomość lub ubiegać się o kredyt hipoteczny. Jeśli chodzi o zakup mieszkania lub domu, można zdecydować się również na współwłasność ułamkową. Czasami następuje sytuacja, w której osobno małżonkowie nie posiadają zdolność kredytowej, a gdyby majątek był wspólny zdolność nie stanowiłaby problemu. Możemy wówczas podjąć jedną z dwóch decyzji. Jednym wyjściem jest powrót do wspólności majątkowej. Drugim – złożenie oświadczenia w banku, mówiące na nabyciu nieruchomości jako współwłasności. Wówczas możecie określić proporcje wedle uznania. Małżonkowie stają się wtedy współkredytobiorcami. Każdy z małżonków w umowie kupna sprzedaży nieruchomości będzie wymieniony osobno.

Wątpliwości mogą również sprawy spadkowe w momencie rozdzielności majątkowej. Jeśli wcześniej nie został ustalony podział, dziedziczony majątek wchodzi w skład majątku małżonka, który dziedziczy. Spadek również nie staje się dobrem wspólnym.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat transakcji na rynku nieruchomości? Zapraszamy do kontaktu z pracownikami agencji Re/Max Gold w Katowicach.