Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – dziedziczenie

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – dziedziczenie
Marta Kulawik

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu powstaje dzięki zawarciu umowy ze spółdzielnią. Ten sposób użytkowania nieruchomości często nie jest zrozumiały. Dowiedz się, czy wspomniane prawo jest dziedziczne i kto może z niego korzystać.

Na czym polega spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu?

Spółdzielnia na mocy umowy zapewnia, że odda do użytkowania mieszkanie. Użytkownik jest zobowiązany do wniesienia wkładu mieszkaniowego oraz uiszczenia określonej w ustawie, a także statucie spółdzielni opłaty. Bardzo istotny jest fakt, że spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest niezbywalne. Nie można zatem wskazanej nieruchomości sprzedać ani podarować wedle własnego uznania.

Sprawa dziedziczenia

Prawo obowiązuje konkretnej osoby, która podpisała umowę lub małżonków. Nie podlega ono dziedziczeniu. Zasady jego nabywania oraz przejęcia po śmierci reguluje ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zgodnie z ustawą USM z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przypadka drugiemu małżonkowi, jeśli prawo przysługiwało obojgu. Ustaw druga z artykułu 15 mówi o tym, że roszczenia o przyjęcie do spółdzielni przysługują nie tylko małżonkowi, ale również dzieciom i osoby bliskie – zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, osoby przysposobione lub przysposabiające. Należy jednak w ciągu roku złożyć deklarację członkowską oraz pisemne zapewnieni o gotowości zawarcia umowy. Jeśli zgłosi się kilka osób, sprawa rozstrzygnięta zostaje przez sąd w postępowaniu nieprocesowym.

Wszystkie wcześnie opisane regulacje prawne nie są związane z dziedziczeniem wkładu mieszkaniowego danej nieruchomości.

CZYTAJ TAKŻE – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ PRZY KUPNIE DOMU LUB MIESZKANIA OD SPADKOBIERCY

Pamiętaj, że spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, a także nie przechodzi na spadkobierców oraz nie podlega egzekucji.

Posiadasz inne wątpliwości, które dotyczą regulacji prawnych związanych z rynkiem nieruchomości? Zachęcamy do kontaktu z pracownikami naszej agencji Re/Max Gold. Postaramy się rozwiać wszelkie Twoje wątpliwości. Pomożemy również sporządzić wymagane dokumenty.