Sprzedaż mieszkania członkowi rodziny a PCC

Sprzedaż mieszkania członkowi rodziny a PCC
Marta Kulawik

Przy sprzedaży mieszkania nie trzeba daleko szukać kupców. Często nabyciem nieruchomości jest zainteresowana najbliższa rodzina. Czy sprzedając ją np. bratu lub siostrze można uniknąć płacenia podatku, jak ma to miejsce w przypadku nabywania spadków i darowizn?

Czy krewni muszą ponosić koszt PCC?

Nieraz zdarza się, że obrót nieruchomościami następuje w obrębie jednej rodziny. W takiej sytuacji mogłoby się wydawać, że transakcja będzie zwolniona z podatku ze względu na bliskie związki obu stron. Niestety ustawodawca nie przewidział takiego przywileju, więc zgodnie z prawem w trakcie sprzedaży np. rodzeństwo jest traktowane, jak obce sobie osoby.

Ile wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych?

W Polsce umowy kupna-sprzedaży podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2%. Co istotne, podatek nie jest obliczany w stosunku do kwoty zapisanej na umowie, lecz do wartości rynkowej nieruchomości. Dlatego, jeżeli cena sprzedaży będzie niższa z uwagi na pokrewieństwo, to wysokość obowiązkowej daniny będzie liczona w odniesieniu do stawki, jaka obowiązuje w normalnym obrocie.

Kiedy trzeba odprowadzić podatek?

Obowiązek podatkowy powstaje już w chwili zawarcia umowy, a nie przeniesienia własności jej przedmiotu. Sytuacja wygląda inaczej, gdy zawierane są dwie umowy: pierwsza dotycząca sprzedaży, a druga przeniesienia praw własności. Wówczas podatek odprowadza się w momencie podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości na nowego właściciela.

Notariusz wpłaci podatek na konto urzędu

Podatek od czynności cywilnoprawnych musi odprowadzić osoba nabywająca dom lub mieszkanie. W imieniu kupującego powinien go wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego notariusz obsługujący transakcję.

Zwolnienie dla darowizn i przy zamianie mieszkania

Rodzina może uzyskać zwolnienie z podatku, jeśli nieruchomość jest przedmiotem darowizny. W tym przypadku zastosowanie nie ma zastosowania Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, lecz Ustawa o podatku od spadków i darowizn, która przewiduje taki przywilej dla tzw. Zerowej grupy podatkowej. Krewni mogliby więc podarować sobie nawzajem mieszkanie oraz kwotę odpowiadającą jego wartości, dzięki czemu nie musieliby odprowadzać daniny do Skarbu Państwa. W tym celu konieczne jest dokonanie dwóch, osobnych darowizn: jednej dotyczącej lokalu, a drugą pieniędzy.

CZYTAJ TAKŻE – KUPNO MIESZKANIA Z DŁUGIEM W SPÓŁDZIELNI

Ustawodawca przewidział również zwolnienie z PCC dla osób zaliczanych do I grupy podatkowej przy zamianie nieruchomości. Zaliczają się do niej: małżonek, zstępny (syn, córka, wnuki itd.), wstępny (ojciec, matka, dziadkowie itd.), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć i synowa. W obrębie krewnych z tego kręgu odprowadzenie podatku nie będzie konieczne, gdy np. syn przekaże matce mieszkanie, natomiast ona odda mu dom.

Od strony formalnej sprzedaż mieszkania pomiędzy członkami rodziny jest równie skomplikowana, co transakcje pomiędzy dwoma zupełnie obcymi osobami. Powyżej przedstawiliśmy pokrótce zagadnienia związane z podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), gdy sprzedającym i kupującym są krewni. Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś wątpliwości w tym zakresie, to najlepiej skontaktować się ze specjalistami z Re/Max Gold, którzy pomogą uniknąć prawnych niespodzianek.