Sprzedaż nieruchomości za granicą

Sprzedaż nieruchomości za granicą
Marta Kulawik

Coraz więcej Polaków decyduje się na kupno oraz sprzedaż nieruchomości za granicą. Dotyczy to domów, rezydencji w krajach egzotycznych oraz mniejszych lokali w pobliżu granic naszego kraju. Jesteś ciekaw, na czym polegają te transakcje i czy znacznie różnią się od krajowych? Zdobądź informacje na temat sprzedaży lokali mieszkalnych, znajdujących się poza terenem Polski.

Ustawa o podatku dochodowym

Sprzedaż mieszkania generuje przychód, co z kolei jest związane z uiszczeniem podatku dochodowego z odpłatnego zbycia nieruchomości. W przypadku sprzedaży mieszkania lub domu zagranicą należy wykonać działania, aby uniknąć podwójnego opodatkowania, które dotyczy zysków uzyskanych z przeniesienia własności majątku.

Jeśli zbycie lokalu nastąpiło szybciej niż pięć lat od jego zakupu, to przychód podlega opodatkowaniu. Zyski z przeniesienia majątku powinny być opodatkowanie wg. wytycznych państwa, na którego terytorium leży dana nieruchomość. Aby nie płacić podwójnego podatku, powstała umowa dotycząca unikania takich okoliczności.  Polska z wieloma państwami podpisała umowę w sprawie UPO, umowę wyłączenia z progresją i umowę dotyczącą odliczenia proporcjonalnego. Ustawy te sprawiają, że dochód uzyskany poza granicami państwa, jest zwolniony z opłat podatkowych w Polsce lub podatek płacony w innym kraju podlega odliczeniu od podatku polskiego.

JAK I GDZIE SZUKAĆ NIERUCHOMOŚCI?

Zwolnienie z zapłaty podatku

Często klienci zadają nam pytanie, czy można uniknąć opłaty podatkowej przy sprzedaży nieruchomości za granicą. Można. W jaki sposób? Przychód z transakcji należy przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. Zasada ta może być stosowana w przypadku transakcji wykonywanych w krajach należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także Szwajcarii. Przychód można przeznaczyć zatem na kupno innego lokalu bądź jego remont.

Sprzedaż nieruchomości za granicą a rozliczenie PIT

Jeśli uzyskamy przychody ze sprzedaży nieruchomości za granicą, uiszczamy podatek zgodnie z postanowieniami wspomnianej wcześniej umowy dwustronnej o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nie mamy obowiązku składnia zeznania PIT-39 i rozliczania dochodu w Polsce w przypadku, gdy dochód został uzyskany wyłącznie ze zbycia nieruchomości położonej w państwie, z którym obowiązuje metoda wyłączenia z progresją.

Przychód ze sprzedaży mieszkania za graniczą rozliczamy w PIT-39, gdy zbyliśmy ją w państwie, w którym działania wyznacza metoda proporcjonalnego obliczenia podatku. Deklarację PIT-39 możesz złożyć za pomocą programu internetowego i dokonać rozliczenia w trybie online. Możesz wybrać również formę tradycyjną, czuli udać się do Urzędu Skarbowego lub dokumenty wysłać pocztą.

Masz inne pytania, które dotyczą sprzedaży mieszkań za granicą? Potrzebujesz informacji na temat transakcji kupna lub sprzedaży lokalu mieszkalnego? Skontaktuj się z pracownikami agencji Re/Max Gold.