Umowa przedwstępna – informacje

Umowa przedwstępna – informacje
Marta Kulawik

Zakup mieszkania to ważna i duża inwestycja. Zastanawiasz się, co zrobić, aby mieć pewność, że warunki ustalone ze sprzedawcą będą respektowane w dniu zakupu? Jest na to bardzo prosty sposób – wystarczy dobrze skonstruowana umowa przedwstępna – informacje na temat tego, co powinno się w niej znajdować, znajdziesz w tym artykule.

Umowa przedwstępna – informacje ogólne

Ten rodzaj umowy jest regulowany prawem cywilnym. Zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązuje obie strony do zawarcia umowy przyrzeczonej. Ten dokument daje gwarancję, że w przyszłości podpisana zostanie umowa właściwa, mimo że w danym momencie jej sfinalizowana nie jest możliwe. Kto najczęściej korzysta z tego rozwiązania? Zwykle są to osoby, które czekają na decyzję związaną z przyznaniem kredytu hipotecznego lub gotówkowego. Opisywany dokument powinien zawierać najistotniejsze założenia umowy przyrzeczonej, aby dać zainteresowanym gwarancję jej realizacji w przyszłości. Kwestie najczęściej brane pod uwagę podczas sprzedaży nieruchomości to:

  • cena nieruchomości
  • termin zawarcia umowy przyrzeczonej
  • określenie przedmiotów i podmiotów umowy (np. sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, stanu liczników)

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania może mieć dowolną formę pisemną. Konstruujemy ją samodzielnie lub korzystając z dostępnego formularza. Druga opcja jest nie tylko łatwiejsza, ale również bardziej przejrzysta.

CZYTAJ TAKŻE – ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Elementy, które powinny znaleźć się w umowie przedwstępnej

Treść umowy powinna zaczynać się datą oraz miejscem jej zawarcia – tutaj nie obowiązują specjalne zasady. Stronami umowy mogą być osoby fizyczne lub prawne, a także jednostki organizacyjne. Dokument musi zawierać dane obu stron. W przypadku osób fizycznych niezbędnej jest zamieszczenie imienia i nazwiska, adresu, numeru dowodu tożsamości. W przypadku osób prawnych należy pamiętać o numerze NIP, nazwie siedziby oraz jej adresie. Najważniejszą częścią umowy jest opisanie przedmiotu sprzedaży. W sytuacji kupna/sprzedaży nieruchomości należy spełnić dodatkowe warunki formalne, takie jak posiadanie aktu notarialnego. Trzeba również pamiętać o zapisie ceny. W przypadku umowy przedwstępnej należy pamiętać o ustaleniu daty konieczności zawarcia umowy przyrzeczonej. Można w opisywanej umowie zawrzeć także punkt dotyczący zaliczki lub zadatku.

ZOBACZ OFERTY NIERUCHOMOŚCI W MIKOŁOWIE