Umowa rezerwacyjna mieszkania

Umowa rezerwacyjna mieszkania
Marta Kulawik

Gdy upatrzyliśmy sobie konkretne mieszkanie i wiemy, że z danym developerem zechcemy nawiązać współpracę, możemy podpisać umowę rezerwacyjną. Ponieważ ten rodzaj umowy nie jest regulowany przez ustawę deweloperską, warto zaznajomić się z najważniejszymi informacjami, które powinny się w niej znaleźć.

Jak działa umowa rezerwacyjna mieszkania?

Podpisując umowę rezerwacyjną dla interesującego nas mieszkania zobowiązujemy się najczęściej do wpłaty pewnej kwoty na poczet rezerwacji. W wielu przypadkach jest to procent od wartości nieruchomości, ale z powodu braku norm prawnych może to być dowolna kwota. Developer z kolei zobowiązuje się do zarezerwowania dla nas wymienionego w zapisie umowy mieszkania, a co za tym idzie, nie może zaoferować go innemu nabywcy (zwróćmy uwagę, że zapis o wyłączności powinien się znaleźć w treści dokumentu). Umowa rezerwacyjna mieszkania nie musi mieć formy aktu notarialnego i zazwyczaj podpisuje się ją w biurze developera.

Pamiętajmy, że brak regulacji prawnych wobec takiego rodzaju umowy pociąga za sobą szereg konsekwencji. Brak wytyczonych przez ustawodawstwo informacji, jakie powinny się znaleźć w umowie rezerwacyjnej mieszkania pozwala na dużą dowolność konstrukcji umowy. Jako potencjalny nabywca nieruchomości musimy zwrócić szczególną uwagę na jej treść. Dzięki temu unikniemy wielu niekorzystnych sytuacji, które mogą wyniknąć z mało precyzyjnego zapisu umowy.

Na co należy zwrócić uwagę?

Kiedy umowa rezerwacyjna jest korzystna dla potencjalnego nabywcy nieruchomości? Sytuacja, w której nie otrzymaliśmy jeszcze kredytu na mieszkanie i nie jesteśmy w stanie zapłacić pełnej kwoty developerowi.Pamiętajmy, że umowa rezerwacyjna nie daje nam prawa do mieszkania, developer może rozmyślić się i zdecydować się na sprzedaż nieruchomości innemu klientowi. Wyróżnia się dwa typy umowy rezerwacyjnej:

Umowę bez elementów umowy przedwstępnej – żadna ze stron nie zobowiązuje się do zawarcia innej umowy finalizującej transakcję. Jako nabywca nie jesteśmy zmuszeni do zawarcia umowy developerskiej, lecz to samo dotyczy developera, który może się wycofać i sprzedać nieruchomość innemu klientowi.

Umowę z elementami umowy przedwstępnej – w tej konfiguracji strony decydują się na dalszą współpracę, której skutkiem jest podpisanie umowy developerskiej. W tym wypadku należy szczegółowo przyjrzeć się zapisom umowy i samemu developerowi, gdyż wycofanie się z takiej umowy jest trudne do wykonania.

Pamiętaj, by wnikliwie czytać zapisy o płatności za rezerwacje. Developer może traktować uiszczoną przez nas opłatę jako część kwoty całościowej, jaką musimy zapłacić za mieszkanie. Istnieje jednak możliwość, że opłata rezerwacyjna w zapisie umowy jest traktowana osobno – płacimy więc za mieszkanie + za rezerwację. Zanim podpiszesz umowę, przeczytaj zapis o ewentualnym zwrocie w/w opłaty i nie polegaj na zapewnieniach konsultanta w biurze developera, który powie „zaliczki w razie czego zwracamy”. Informacja o zwrocie zaliczki powinna się znaleźć w treści dokumentu.

Warto przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej zasięgnąć odpowiedniej porady prawnej. W ten sposób wyeliminujemy wątpliwe zapisy, jakie mogą się w niej znaleźć. Umowa powinna precyzyjnie określać – co obie strony rozumieją pod pojęciem „rezerwacja”.

 

ZOBACZ MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ W CHORZOWIE

SPRAWDŹ TAKŻE OFERTY MIESZKAĆ NA SPRZEDAŻ W SOSNOWCU

 

Umowa rezerwacyjna mieszkania – co powinno się znaleźć w dokumencie?

Klarowana umowa rezerwacyjna powinna zawierać dane:

 1. dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres korespondencyjny, telefon, e-mail kontaktowy,
 2. przedmiot transakcji: rodzaj nieruchomości, adres administracyjny, numer księgi wieczystej, metraż lokalu, wysokość nabywanego udziału,
 3. szczegółowe wyjaśnienie terminu „rezerwacja”,
 4. dane do dokonania płatności: numer rachunku bankowego wraz z danymi do przelewu środków lub zwrotu zaliczki,
 5. składowe transakcji: mieszkanie/dom/segment, udział w gruncie, miejsce postojowe/komórka lokatorska – składowe powinny zawierać informację wraz z rozbiciem na cenę,
 6. wysokość nabywanego udziału w nieruchomości,
 7. termin wydania przedmiotu umowy,
 8. oświadczenia właściciela, iż stan prawny wykazany w księdze wieczystej jest aktualny,
 9. oświadczenie właściciela o braku zaległości finansowych lub prawnych, a także braku zobowiązań wobec osób trzecich,
 10. informacje o ewentualnej wpłacie własnej i jej warunkach,
 11. harmonogram płatności,
 12. informacja o załącznikach wynikających z charakteru nieruchomości,
 13. miejsce na parafkę (każda strona dokumentu) i pełen podpis na ostatniej stronie,
 14. datę i miejsce zawarcia umowy.

 

WSZYSTKO O UMOWIE PRZEDWSTĘPNEJ

 
Pamiętaj, aby spokojnie zapoznać się z treścią umowy. Wiele problemów we współpracy z developerem, bierze się z nieprecyzyjnych zapisów lub różnego rozumienia terminu rezerwacja. Gorąco polecamy zasięgnięcia porady ekspertów, którzy pomogą Ci prawidłowo przygotować się do zakupu nieruchomości. Skontaktuj się z biurem ReMax Gold i zdobądź mieszkanie marzeń.