Użytkowanie wieczyste a własność gruntu

Użytkowanie wieczyste a własność gruntu
Marta Kulawik

Czym użytkowanie wieczyste gruntu różni się od jego własności? Jakie są prawa i obowiązki właściciela i użytkownika? W jaki sposób wpływa to na sytuację prawną w przypadku ewentualnej sprzedaży nieruchomości? Odpowiedź w najnowszym wpisie!

Co daje własność gruntu?

Domyślnym i najbardziej korzystnym jest prawo własności gruntu. Pozwala ono rozporządzać zarówno ziemią, jak i znajdującymi się na niej budynkami w sposób o wiele mniej skrępowany, niż w przypadku użytkowania wieczystego. Oczywiście właściciel wciąż ograniczony jest zasadami określonymi w ustawach. Może jednak pobierać pożytki z własności i rozporządzać nieruchomością.

W jaki sposób właściciel może rozporządzać posiadanym gruntem?

  • Pobierać dochody (na przykład w formie opłaty za wjazd na teren nieruchomości)
  • Oddać nieruchomość
  • Sprzedać nieruchomość
  • Zagospodarować teren (zgodnie z literą prawa)
  • Ustanowić ograniczone prawa rzeczowe
  • Obciążyć hipoteką

Istotną informacją jest to, że właściciel gruntu nie musi uiszczać opłaty rocznej (wciąż jednak płaci podatek od nieruchomości znajdujących się na jego terenie).

Czym jest użytkowanie wieczyste ziemi?

Podstawową różnicą pomiędzy własnością a użytkowaniem jest… umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Znajdują się w niej zapisy ograniczające nieco władzę użytkownika oraz jednoznacznie wskazujące na właściciela, którym zwykle jest Skarb Państwa lub miasto/gmina. Jeśli jednak na użytkowanym gruncie postawimy nieruchomość, staniemy się jej właścicielami (mimo, że ziemia do nas nie należy). Będziemy też musieli uiszczać tzw. opłatę roczną, stanowiącą procent wartości gruntu.

Ciekawym (i wartym odnotowania) faktem jest też to, że prawo do użytkowania wieczystego wbrew nazwie nadaje się zwykle na 99 lat z opcją przedłużenia.

CZYTAJ TAKŻE – ZANIM KUPISZ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ..

Jak przejść z użytkowania wieczystego do prawa własności gruntu?

Odpowiedź brzmi: nijak. W lipcu 2018 roku Sejm RP przyjął nową ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, na mocy której wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów, na których stoją budynki mieszkalne, staną się ich właścicielami. Wiąże się to z obowiązkiem opłacania opłaty przekształceniowej przez okres 20 lat.

Sejm przewidział jednak bonifikatę dla tych płatników, którzy zdecydują się uiścić należność w formie jednorazowej płatności. Wysokość bonifikaty to aż 60% (o ile opłata zostanie wniesiona w pierwszym roku od przekształcenia). Z każdym kolejnym rokiem (aż do 6. Roku po przekształceniu) upust będzie mniejszy o 10 procent.

Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij e-mail do naszego agenta!