Wpisy do księgi wieczystej

Wpisy do księgi wieczystej
Marta Kulawik

Wpisy w księgi wieczystej są bardzo istotne zarówno przy kupnie, jak i sprzedaży mieszkania, domu, lokalu użytkowego. Pozwalają one na ustalenie prawnego statusu nieruchomości. Jeśli zastanawiasz się, czy mieszkanie jest zadłużone, sprawdzisz to właśnie w księdze wieczystej. Dowiedz się jakie informacje znajdziesz w kw i ile kosztują wpisy do księgi wieczystej.

Jakie informacje znajdziemy w księdze wieczystej?

Księga wieczysta to jawny dokument rejestru publicznego. Przedstawia on przejrzyście stan prawny danej nieruchomości. Ten dokument jest bardzo ważny, ponieważ przedstawia wszelkie informacje o właścicielach, ewentualnych zadłużeniach, ograniczeniach. Dokument podzielono na cztery działy. Na pierwszy z nich składają się dwie części, jedna zawiera informacje związane z położeniem, powierzchnią, metrażem, oznaczeń działek, ilości pomieszczeń. Drugi podrozdział stanowi spis spraw związanych z własnością. W tej części określono prawa właściciela. Dział drugi informuje o tym, kto jest właścicielem prawnym nieruchomości. Ten punkt zawiera dane osobowe, numer pesel i inny potrzebne dane. W trzecim dziel kw zamieszcza się informacje o ograniczeniu praw rzeczowych i rozporządzeń nieruchomością, roszczeń dotyczących danej nieruchomości. Tutaj znajdziemy wszelkie umowy: dzierżawy, sprzedaży, najmu, prawa odkupu itp. Ostatni rozdział stanowią informacje z zakresu hipoteki. Może zaistnieć sytuacja, w której dwa ostatnie działy w księdze wieczystej będą puste. Jest to sytuacja bardzo klarowna i korzystna.

Zakładanie księgi wieczystej

Nie każda nieruchomości musi posiadać księgę wieczystą. Po nabyciu lokalu, mieszkania, domu jednak w większości przypadków należy założyć. Jest to płatne. Opłata za założenie tego dokumentu to 60 złotych. Ta cena obejmuje również połączenie nieruchomości w jednym dokumencie, który jest już prowadzony; odłączenie konkretnego lokalu; ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w omawianym dokumencie z rzeczywistym stanem prawnym. Do założenia kw upoważnieni są właściciele nieruchomości, osoby mające prawo do nieruchomości, pełnomocnik. Do wniosku o założenie kw trzeba dołączyć takie dokumenty jak:

  • akt notarialny,
  • orzeczenie sądu,
  • przydział ze spółdzielni,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wypis z kartoteki budynków.

Jeśli nabywamy nieruchomość równocześnie wnioskujmy o założenie kw i wówczas nie musimy składać oddzielnego wniosku. Koszt wpisania prawa własności do działu drugiego kw to jednorazowy koszt 200 złotych.

CZYTAJ TAKŻE – JAK SPROSTOWAĆ BŁĘDNE DANE W KSIĘDZE WIECZYSTEJ?

Przed zakupem mieszkania sprawdź wpisy do księgi wieczystej

Gdy chcesz zakupić nieruchomość konieczne sprawdź wpisy w księdze wieczystej. Ich weryfikacja pozwoli uniknąć Ci problemów. Dowiesz się, kto ma prawa do danej nieruchomości, czy jest ona obciążana kredytem hipotecznym. Od kilku lat kw możesz oglądać również w internecie. Aby uzyskać dostęp do księgi wieczystej musimy dostać pozwolenie na jej odpis, uzyskujemy je w sądzie rejonowym.

ZOBACZ OFERTY MIESZKAŃ NA SPRZEDAŻ W CHORZOWIE