Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?
Marta Kulawik

Hipoteka – słowo to brzmi przerażająco dla osób, które decydują się na zakup nieruchomości, tymczasem istnieje sposób na to, by wykreślić hipotekę z księgi wieczystej. Jeśli musisz zmierzyć się z tym problemem – przeczytaj nasz przewodnik, w którym przybliżamy ten problem.

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej – procedura określona przez polskie prawo

W pierwszej kolejności powinieneś wiedzieć, że nie wystarczy tylko spłacić hipotekę ciążącą na danym mieszkaniu lub domu, by wykreślić hipotekę z księgi wieczystej. By dług hipoteczny przestał być dla Ciebie problemem, musisz podjąć też dalsze kroki. Te określone są w polskim prawie. Artykuł 100 ustawy z dnia 1982 roku o księgach wieczystych opisuje to zagadnienie następująco: „w razie wygaśnięcia hipoteki (co następuje z chwilą spłacenia kredytu) wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej”. Zapis ten oznacza, że musisz wdrożyć kolejne działania, by uwolnić się od problemu. Co dokładnie musisz zrobić?

Dokument poświadczający spłatę zadłużenia hipotecznego

Gdy spłaciłeś już zadłużenie hipoteczne, złóż wizytę w banku, który udzielił ci kredytu na zakup domu lub mieszkania. Musisz poprosić o dokument potwierdzający, że spłaciłeś swój dług. Takie oświadczenie musi zawierać:

  • dane dłużnika,
  • numer księgi wieczystej, w której znalazł się zapis o hipotece,
  • tytuł zadłużenia hipotecznego wraz z wysokością zadłużenia,
  • potwierdzenie, że zabezpieczony hipoteką dług został w pełni spłacony,
  • zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki wraz ze wszystkimi wpisami, które jej dotyczą.

Oświadczenie to, wydane przez bank, musi być podpisane przez dwie reprezentujące go osoby. W przypadku, gdy wierzycielem nie jest instytucja bankowa, wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej musi być potwierdzone przez notariusza.

Wizyta w sądzie i wypełnienie formularza

Mając w ręku dokument potwierdzający spłatę zadłużenia, musisz wykonać kolejny krok, by wykreślić hipotekę z księgi wieczystej. Skorzystaj z formularza KW-WPIS, czyli wniosku o wpis w księdze wieczystej. Ten – po wypełnieniu – należy złożyć w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca, gdzie położona jest nieruchomość. W dokumencie tym wnosi się o to, by adnotacja o hipotece została usunięta z księgi wieczystej. Niezbędny druk dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego. W trakcie wypełniania warto poprosić o pomoc, upewnić się, że dobrze wpisałeś numer KW i wysokość kwoty hipotecznej. Pod tym pismem powinni podpisać się wszyscy uprawnieni wnioskodawcy.

SPRAWDŹ TAKŻE, JAK SPROSTOWAĆ BŁĘDNE DANE W KSIĘDZE WIECZYSTEJ

Wniesienie stosownej opłaty

Kiedy wypełniłeś już wszystkie wymienione dokumenty, musisz jeszcze wnieść stosowną opłatę manipulacyjną. W przypadku wykreślania hipoteki z księgi wieczystej wynosi ona 100 złotych. Za tę kwotę otrzymasz znaczki skarbowe, które należy przykleić na składanym wniosku.

SPRAWDŹ OFERTY NIERUCHOMOŚCI W TYCHACH!

Skompletowanie wszystkich załączników

Na samym końcu sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne pisma i zaświadczenia. Musisz mieć oświadczenie o spłaceniu zadłużenia, wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

 

Skompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej jest dość czasochłonne. W niektórych sytuacjach może być również problematyczne, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. W trudnych sprawach pomogą eksperci firmy Re/Max Gold. Dzięki fachowej wiedzy sprawnie i szybko zrobią wszystko, co należy, by hipoteka została wykreślona z księgi wieczystej.