Wynajem lokalu mieszkalnego na cele działalności gospodarczej

Wynajem lokalu mieszkalnego na cele działalności gospodarczej
Marta Kulawik

Przedsiębiorcom zależy, by wynajmowane przez nich pomieszczenia spełniały wszystkie, często wyśrubowane wymogi. Niejednokrotnie prowadząc swoją firmę, decydują się na wynajem lokalu mieszkalnego na cele działalności gospodarczej. To dobre zarówno dla najemcy, jak i właściciela nieruchomości. Warto jednak pamiętać o tym, jakie obowiązki mają obie strony takiej transakcji.

Najważniejsze formalności związane z wynajmem lokalu mieszkalnego na cele działalności gospodarczej

Decydując się na prowadzenie działań biznesowych w wynajmowanym mieszkaniu, należy dopilnować kilku spraw formalnych. Przede wszystkim należy poprosić właściciela nieruchomości o przedstawienie dokumentu potwierdzającego zgodę na użytkowanie lokalu. Ponadto wiele zależy od tego, jaki rodzaj działalności gospodarczej wykonuje ten, kto chce wynająć pomieszczenie. Wynajem lokalu mieszkalnego na cele działalności gospodarczej rządzi się bowiem nieco innymi prawami w momencie wynajmu przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność i taką o ściśle określonej osobowości prawnej (np. spółka jawna czy spółka z o.o.). W pierwszym przypadku niejednokrotnie wystarcza najem okazjonalny niewymagający skomplikowanej biurokracji. W drugim – spisanie konkretnej umowy będzie koniecznością, choć omawiane zagadnienie jest wieloaspektowe.

CZYTAJ TAKŻE – JAK INWESTOWAĆ W BIURA DO WYNAJĘCIA?

Wynajem mieszkania a podatek

Kwestię wykorzystania mieszkania w celach biznesowych reguluje polskie prawo. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zawiera zapis, wedle którego zmiana przeznaczenia lokalu musi zostać zgłoszona w urzędzie miasta (gminy). Należy tego dokonać w terminie 4 dni od rozpoczęcia wynajmu na cele biznesowe. Wówczas właściwy organ podatkowy wydaje decyzję dotyczącą wymiaru należnego podatku. Odpowiednio podwyższona składka naliczana jest wtedy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto wynajem. Przykładowo wynajmując mieszkanie w maju, od czerwca należy już wpłacać na rzecz organu podatkowego wyższe opłaty. Dodajmy też, kto powinien płacić podatek od nieruchomości, bo to zawiła kwestia. Otóż jeśli jej właścicielem jest osoba fizyczna lub firma – to ona płaci podatek. Jeśli mieszkanie jest komunalne – podatek płaci najemca. Przedsiębiorca może przy tym wnosić opłaty takie, jak za lokal mieszkalny, ale pod warunkiem, że oprócz prowadzenia firmy, mieszka w tym samym miejscu – wówczas obowiązuje go podatek w wymiarze mieszkalnym, a nie od działalności gospodarczej.

Zmiany w lokalu – formalności

Mieszkanie wynajmowane na cele biznesowe niejednokrotnie musi być poddane modyfikacjom, by spełniało wymogi przedsiębiorcy. Ten musi jednak pamiętać, że właściciel mieszkania musi wyrazić zgodę na wykonanie remontu czy przebudowy. Ponadto istotne jest, by obie strony transakcji zawarły między sobą pisemną umowę. Sporządzenie takiego dokumentu jest koniecznością, gdy najem ma trwać dłużej niż rok – w przypadku braku spisanego porozumienia uznaje się, że doszło do najmu na czas nieokreślony. Podobnie jest w przypadku najmu na czas dłuższy niż 10 lat.

ZOBACZ OFERTY NIERUCHOMOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Ważne ustalenia

W trakcie okresu najmu warto kierować się wszystkimi zapisami podpisanej umowy. Dobrze dbać o regulowanie należności w terminie – najlepiej do 10. dnia miesiąca. By współpraca między stronami przebiegała w sposób harmonijny, należy też używać lokalu zgodnie z zapisami w umowie. Ponadto dobrze pamiętać, że koszty wszelkich drobnych napraw wynikających z użytkowania ponosi najemca. W przypadku takich, które w świetle umowy obciążają wynajmującego – trzeba go o tym powiadomić.

 

W przypadku opisywanego najmu wiele jest zawiłości wymagających wytłumaczenia. Z uwagi na nie, warto polegać na fachowej wiedzy specjalistów od zarządzania nieruchomościami. Na wszelkie pytania w tym zakresie odpowiedzą eksperci Re/Max Gold.