Wypowiedzenie kredytu hipotecznego przez bank

Wypowiedzenie kredytu hipotecznego przez bank
Marta Kulawik

Gdy decydujemy się na wzięcie kredytu hipotecznego, podpisujemy umowę z bankiem. O jej wypowiedzeniu mogą zadecydować obie strony. Dowiedz się, jak wygląda wypowiedzenie kredytu hipotecznego przez bank, bo to właśnie ta strona częściej korzysta z tej możliwości.

Skutki zerwania umowy

Do zerwania umowy związanej z kredytem hipotecznym potrzebna jest wyłącznie jedna jej strona. Czasami pojawiają się przypadki, gdyż taka sytuacja następuje już po kilku miesiącach od podpisania dokumentów. Jest to oczywiście sytuacja niecodzienna. Umowę może zerwać klient lub bank. Jej zerwanie zobowiązuje kredytobiorcę do zwrotu wcześniej ustalonej gotówki w innym, przyspieszonym trybie. Nie będą obowiązywały wcześniej ustalone terminy.

Przejrzyjmy się tej sprawie nieco bliżej. Kiedy można wypowiedzieć umowę dotyczącą kredytu hipotecznego?

Wypowiedzenie kredytu hipotecznego przez bank – szczegóły

Bank może wypowiedzieć wcześniej zawartą umowę w sytuacji, w której klient nie dotrzymuje warunków wcześniej podpisanych, czyli nie spłaca rat w określonym terminie. Mogą być tez inne powodu takich działań, na przykład dostarczenie fałszywych dokumentów, przeznaczenie uzyskanej gotówki w niewłaściwym celu. Nie jesteś w stanie spłacić rat w terminie, a chcesz uniknąć wypowiedzenia umowy? Skontaktuj się z bankiem pierwszy. Wówczas możesz wynegocjować warunki specjalne, które pomogą Ci uporać się z zaistniałym problemem. Zalecamy czytanie podpisywanych dokumentów dokładnie. W umowie o kredyt hipoteczny znajduje się zapis dotyczący tego, w jakim terminie bank może zerwać umowę z klientem. Jeśli termin nie został konkretnie określony, bank ma 30 dni na jej wypowiedzenie.

POZNAJ MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI

Bank może wypowiedzieć umowę w całość lub częściowo. Może również zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu czy przedstawienie programu naprawczego. Jeśli bank wystąpi o odstąpienie, kredytobiorca jest zobowiązany do dokonanie zwrotu gotówki wraz z odsetkami za okres korzystania z kredytu.

ZOBACZ OFERTY NIERUCHOMOŚCI W BYTOMIU