Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
Marta Kulawik

Podpisując umowę z najemcą mamy nadzieję, że do końca jej trwania obie strony będą zadowolone z warunków. Niestety w rzeczywistości bywa inaczej. Dowiedz się, kiedy można wypowiedzieć umowę najmu, aby nie było strat. Mamy dla Ciebie kilka wskazówek.

Sytuacje uprawniające do zerwania umowy najmu

Takich sytuacji jest kilka. Poniżej znajdzie listę.

  • Kiedy rzeczy w nieruchomości lub inne jej części był używanie niezgodnie z przeznaczeniem. Właściciel wcześniej ma obowiązek upomnieć najemcę o niewłaściwym zachowaniu
  • Najemca zaniedbuje wyznaczone w umowie obowiązki
  • Element mieszkania został bardzo zniszczony
  • Najemca zwleka z zapłatą czynszu
  • Zakłócony został porządek domowy
  • Do właściciela lokalu napływały skargi lokatorów

CZYTAJ TAKŻE – JAKIE SĄ PRAWA I OBOWIĄZKI NAJMECY

Jak można wypowiedzieć umowę najmu mieszkania?

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być dostarczone drugiej stronie w formie pisemnej. Pismo powinno zawierać dokładnie opisaną przyczynę zerwania powyżej umowy najmu. Wzór takiego wypowiedzenia możecie znaleźć z Internecie lub stworzyć osobiście. Nie zapomnij o własnoręcznym podpisie oraz wpisaniu poprawnych danych osobowych obu stron wcześniej zawartej umowy.

Nie wiesz, w jaki sposób wypowiedzieć umowę najmu i potrzebujesz pomocy? Sięgnij po porady agenta nieruchomości z biura nieruchomości RE/MAX GOLD.