Kupujesz lub wynajmujesz halę? Sprawdź jej zabezpieczenia przeciwpożarowe

Kupujesz lub wynajmujesz halę? Sprawdź jej zabezpieczenia przeciwpożarowe
Marta Kulawik

Właściciele lub najemcy budynków wielkokubaturowych, do których zaliczają się hale, są zobligowani do zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli Twoje plany inwestycyjne uwzględniają zakup lub wynajem hali, koniecznie sprawdź wszystkie zabezpieczenia.

Sprawa jest ważna, gdyż niedopełnienie obowiązków w tym zakresie może nieść ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Zabezpieczenia przeciwpożarowe hali to coś więcej niż zwykła inwestycja.

Obowiązujące przepisy prawa budowlanego, klasyfikują halę jako obiekty wielkokubaturowe. Ich charakter predysponuje je głównie do roli budynków produkcyjnych lub magazynowych. W każdym z tych przypadków, konieczne będzie zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej, mającej chronić nie tylko samo mienie, ale przede wszystkim personel pracowniczy.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe – co warto wiedzieć?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda hala podzielona jest na dwie strefy, których dotyczą odrębne przepisy przeciwpożarowe. Pierwsza z nich to część właściwa, czyli produkcyjna i magazynowa. Kolejna to część, w której zlokalizowane są pomieszczenia administracyjno-biurowe i wszystkie inne, w których nie odbywa się właściwa praca, wynikająca z charakteru danego obiektu.

Ustawodawca narzuca tu obowiązek fizycznego rozdzielenia stref zaporą przeciwogniową, o odporności adekwatnej do klasy budynku. Przed podpisaniem umowy kupna lub najmu warto sprawdzić, czy wszystkie formalności zostały tu dopełnione.

Jeśli chodzi o same zabezpieczenia przeciwpożarowe hali, ich typ jest określany na podstawie klasy odporności ogniowej budynku i jego elementów. Rozróżniamy 5 klas: A,B,C,D i E, przy czym pierwsza oznacza najwyższą. Klasy określają czas funkcjonowania w warunkach pożaru oraz kryteria związane z nośnością, szczelnością i izolacyjnością ogniową. Zastosowanie odpowiednich urządzeń przeciwpożarowych umożliwia obniżenie wymagań dotyczących odporności, wart jednak wiedzieć, że sprawna instalacja przeciwpożarowa musi być elementem wyposażenia budynku przez cały okres jego eksploatacji.

Jakie zabezpieczenia hali powinny znaleźć się na wyposażeniu?

Obowiązkowe zabezpieczenia hali, dzięki którym do budynku automatycznie przypisywana jest klasa E, to to stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne (instalacja tryskaczowa), instalacja oddymiająca oraz służąca odprowadzaniu nagromadzonego wewnątrz ciepła.

Niezbędne mogą okazać się także dodatkowe konsultacje z zakładem ubezpieczeniowym. Może bowiem się okazać, że ubezpieczyciel zażąda dodatkowych zabezpieczeń hali, o wyższym stopniu ochrony, niż określony przepisami wynikającymi z przynależności obiektu do danej klasy. Spełnienie tych wymogów jest podstawą do wypłaty odszkodowania w sytuacji, w której dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowe wymogi będą wynikały z charakterystyki prowadzonych w budynku procesów technologicznych.