Co zabrać ze sobą do notariusza

Co zabrać ze sobą do notariusza
Marta Kulawik

Dla wielu ludzi wizyta u notariusza wiąże się ze sporą dawką stresu i obaw. Niezależnie jednak od celu Twojej wizyty tj. czy chcesz zostać nowym właścicielem nieruchomości, czy przenieść jej własność na inną osobę, musisz dokonać odpowiednich czynności w kancelarii notarialnej. Aby jednak notariusz mógł dokonać odpowiednich czynności trzeba udostępnić mu wszelkie niezbędne dokumenty. Należy pamiętać, aby okazywane dokumenty były oryginałami, a nie kserokopiami dokumentów.

Dokumenty, które musi dostarczyć kupujący nieruchomość:

Osoba, która w dokonywanej transakcji będzie nosić najczęściej miano „kupującego” musi posiadać ze sobą dokument potwierdzający jej tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport. Kiedy kupującemu został nadany numer identyfikacji podatkowej również go udostępnia. Najważniejszym wymogiem, bez którego nie odbędzie się żadna transakcja, są jednak pieniądze. W tej sytuacji kupujący może przynieść ze sobą gotówkę lub wybrać drugą możliwość tzn. złożenie pełnej dokumentacji bankowej potwierdzającej udzielenie kredytu. Co ważne z powyższych dokumentów powinna wynikać wysokość zaciągniętego kredytu.

Kupujący nie musi już zabierać ze sobą nic więcej. Przejdźmy jednak do bardziej skomplikowanej sprawy czyli osoby sprzedającej i jej obowiązków.

CZYTAJ TAKŻE – JAK SPROSTOWAĆ BŁĘDNE DANE W KSIĘDZE WIECZYSTEJ?

Dokumenty, które musi dostarczyć sprzedający nieruchomość:

Osoba sprzedająca ma odrobinę trudniejsze zadanie, ponieważ musi w całości udokumentować stronę prawną nieruchomości. Postępując krok po kroku z poniższymi wskazówkami na pewno o niczym nie zapomnicie. Dokumentami wymaganymi przez notariusza są m.in.:

  • aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości (adres strony, dzięki której możecie za darmo przeglądać dany odpis KW – https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do )
  • aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/elektroniczny-dostep-do-krajowego-rejestru-sadowego/)
  • plany budynku według inwentaryzacji powykonawczej
  • zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym (zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego dostaniemy we właściwym urzędzie gminy nieruchomości)
  • aktualny wypisu z rejestru gruntów z wyrysem
  • decyzja zatwierdzającą projekt i zawierającą zgodę na budowę budynku
  • wypis z kartoteki lokali
  • wyrys z mapy geodezyjnej z naniesionym budynkiem (dokumenty geodezyjne tj. wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej, wypisy z kartoteki budynków wydają odpowiednie organy samorządowe).

W dniu podpisu aktu notarialnego (kiedy już stawią się wszyscy niezbędni klienci), notariusz weryfikuje tożsamości obecnych. Następnie po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji odczytuje on projekt aktu notarialnego. Tylko na tym etapie w razie jakichkolwiek niejasności można zadawać pytania i coś korygować. Kiedy żadna z obecnych osób nie wnosi zastrzeżeń notariusz podaje obecnym akt do popisu. Na końcu sam składa pod nim swój podpis. Strony otrzymują notarialne odpisy podpisanego aktu…

… i tyle, nic prostszego prawda?

Planujesz sprzedaż domu bądź mieszkania? Nie wiesz od czego zacząć? Zaufaj pracownikom RE/MAX GOLD. Zapraszamy do kontaktu.